Đề xuất kỷ luật loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo EVN

05/11/2023, 07:50
báo nói -

TCDN - EVN đã đề xuất với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo, phối hợp cấp có thẩm quyền xem xét hình thức kỷ luật đối với nguyên Chủ tịch EVN, với Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc EVN.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2023, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sĩ Hùng thông tin, theo kết luận thanh tra của Bộ Công Thương đã nêu một số tồn tại và vi phạm trong 5 nhóm nội dung diễn ra trong giai đoạn 1/2021 đến 6/2023: Chậm đầu tư và hoàn thành một số nguồn lưới điện; chưa đảm bảo đủ dự trữ nguyên liệu sơ cấp theo định mức để đảm bảo cung cấp điện; điều độ vận hành hệ thống điện chưa cân đối trong việc huy động các nguồn điện, cơ cấu nguồn điện; vi phạm trong chỉ đạo điều hành vận hành hệ thống trong mùa khô 2023; gián đoạn nguồn cung ứng điện trên diện rộng, đặc biệt là trên khu vực miền Bắc vào tháng 5, tháng 6 năm 2023.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước Hồ Sĩ Hùng: EVN đã kiểm điểm nghiêm túc, đề xuất hình thức kỷ luật phù hợp.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước Hồ Sĩ Hùng: EVN đã kiểm điểm nghiêm túc, đề xuất hình thức kỷ luật phù hợp.

Đây là những nội dung rất quan trọng, làm cơ sở để xác định rõ trách nhiệm của các vấn đề liên quan đến những người, tập thể đã thực hiện nội dung này.

Dựa trên nội dung thanh tra, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện kiểm điểm theo quy định.

Sau khi kiểm điểm để thấy rõ trách nhiệm, tiến hành lập Hội đồng kỷ luật đưa ra mức kỷ luật. Đến thời điểm hiện nay EVN đã thực hiện kiểm điểm rất nghiêm túc, qua 2 lượt kiểm điểm, đồng thời làm rõ các vấn đề phát sinh và kể cả các giải pháp cần phải khắc phục.

Hiện nay EVN đã ra quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với 1 đồng chí Phó Tổng giám đốc phụ trách điều độ hệ thống điện, khiển trách đối với 3 lãnh đạo của Trung tâm Điều độ điện Quốc gia (A0), gồm 1 giám đốc và 2 phó giám đốc.

Đồng thời, EVN cũng đã đề xuất với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo, phối hợp cấp có thẩm quyền xem xét hình thức kỷ luật đối với đồng chí nguyên là Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đối với đồng chí hiện là Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ủy ban Quản lý vốn cho rằng, EVN đã thực hiện kiểm điểm đúng nội dung đã nêu tại Kết luật thanh tra, nghiêm túc và đề xuất các hình thức kỷ luật phù hợp quy định tại Nghị định số 159/2020/NĐ-CP. Trong quá trình thực hiện đều có sự tham gia của Bộ công thương, ý kiến của Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương để đảm bảo việc kiểm điểm đúng, khách quan, minh bạch.

Thành Nam
Bạn đang đọc bài viết Đề xuất kỷ luật loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo EVN tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

BHXH Việt Nam: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách thủ tục hành chính
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước.
Đề xuất kỷ luật loạt lãnh đạo EVN
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề xuất kỷ luật khiển trách đối với nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành, Tổng giám đốc Trần Đình Nhân, Phó tổng giám đốc Ngô Sơn Hải và 3 Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia.