Dự án Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa đã có nhà đầu tư

22/04/2024, 13:47

TCDN - UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định 1504/QĐ-UBND, về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa tại các xã Thiệu Tiến, Thiệu Phúc, Thiệu Viên, Thiệu Lý, Thiệu Trung và thị trấn Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa.

Theo đó, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia là nhà đầu tư cho dự án này.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Địa điểm thực hiện tại các xã Thiệu Tiến, Thiệu Phúc, Thiệu Viên, Thiệu Lý, Thiệu Trung và thị trấn Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa.

Tổng mức đầu tư của dự án, khoảng 1.400 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu khoảng hơn 400 tỷ đồng (chiếm 30% tổng mức đầu tư dự án). Vốn vay thương mại: Khoảng 1000 tỷ đồng (chiếm 70% tổng mức đầu tư dự án).

Dự án có mục tiêu, tăng cường khả năng cung cấp điện cho phụ tải tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ; Truyền tải công suất phát ra từ các Trung tâm Điện lực Quỳnh Lập, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và Trung tâm Điện lực Nam Định vào hệ thống điện quốc gia thông qua lưới điện đồng bộ 220kV và 500kV; Nâng cao độ tin cậy hệ thống, tăng khả năng cung cấp nguồn điện 500kV, 220kV, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cho khu vực.

Về quy mô, dự án có quy mô, Xây dựng mới Trạm biến áp 500kV; xây dựng mới đường dây 04 mạch để đấu nối Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa chuyển tiếp vào khoảng trụ T03-T05 của đường dây 220kV Nông Cống - 220kV Thanh Hóa (220kV Ba Chè) hiện hữu (quy mô cụ thể sẽ theo Quyết định phê duyệt dự án, Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng, giấy phép xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt)

Nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 14,31 ha. Cụ thể, vị trí Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa có diện tích khoảng 11,83 ha tại xã Thiệu Tiến và xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa. 29 vị trí móng cột có diện tích khoảng 1,36 ha tại các xã: Thiệu Phúc, Thiệu Viên, Thiệu Lý, Thiệu Trung và thị trấn Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa.  Phần diện tích cải dịch đường giao thông nội đồng, kênh thủy lợi N24 khoảng 1,09 ha (nhà đầu tư cam kết bàn giao lại phần diện tích này sau khi thi công xong các công trình cải dịch).

Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành, đưa dự án đi vào hoạt động trong thời gian 06 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước bàn giao đất.

Đối với trách nhiệm của nhà đầu tư, chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu tính toán tại hồ sơ dự án và các văn bản gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; về hiệu quả đầu tư dự án; hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước theo quy định của pháp luật. Cầnphối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức triển khai lập, thẩm định dự án, thiết kế xây dựng theo đúng quy định; trong đó phải rà soát, xác định chính xác tổng mức đầu tư dự án đúng định mức kinh tế - kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng theo quy định hiện hành.  Trình cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, phê duyệt phương án huy động vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014 trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Chịu trách nhiệm bố trí đủ vốn chủ sở hữu và vốn vay để bảo đảm thực hiện dự án theo đúng tiến độ; chỉ được thực hiện các dự án khác trong kế hoạch khi đủ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định. Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về đầu tư (bao gồm cả thủ tục bảo đảm thực hiện dự án đầu tư), xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất... trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thỏa thuận theo quy định trước khi thi công xây dựng dự án; triển khai thực hiện theo đúng chủ trương đầu tư được chấp thuận và các quy định có liên quan khác của pháp luật. Chỉ được triển khai thực hiện dự án sau khi hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ đối với việc đầu tư dự án của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia theo quy định; chỉ đạo Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia tổ chức thực hiện quản lý đầu tư dự án đảm bảo hiệu quả đầu tư, tuân thủ đúng quy định của pháp luật;  Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư dự án theo quy định của pháp luật, báo cáo kịp thời về các sai phạm (nếu có) và thực hiện đầy đủ theo chức năng nhiệm vụ đối với quá trình thực hiện đầu tư dự án; Chỉ đạo Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia trình cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, phê duyệt phương án huy động vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014.

Bên cạnh đó, đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ đối với việc đầu tư dự án theo quy định; chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam để chỉ đạo Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia tổ chức thực hiện việc quản lý đầu tư dự án đảm bảo hiệu quả đầu tư, tuân thủ đúng quy định của pháp luật;  Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư dự án theo quy định của pháp luật, báo cáo kịp thời về các sai phạm (nếu có) và thực hiện đầy đủ theo chức năng, nhiệm vụ đối với quá trình thực hiện đầu tư dự án.

Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật nếu nhà đầu tư thực hiện đúng với hồ sơ đăng ký, đáp ứng đủ các điều kiện liên quan theo quy định.

Lê Doãn Tài
Bạn đang đọc bài viết Dự án Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa đã có nhà đầu tư tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Thủ tướng: Giá điện phải phù hợp, có cạnh tranh lành mạnh
Thủ tướng yêu cầu ngành điện đẩy mạnh tiết kiệm chi phí, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, tăng năng lực cạnh tranh, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Giá điện phải phù hợp, có cạnh tranh lành mạnh và điều tiết của nhà nước.
Lợi nhuận Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 liên tục sụt giảm
Theo báo cáo tài chính quý 1/2024, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 - NT2 giảm lần lượt là trên 164% và gần 168% so với quý 1/2023. Trong khi đó, mục thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước là gần 10 tỷ đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi là gần 5,5 tỷ đồng.