Dự kiến có 7 đại biểu Quốc hội XV là doanh nghiệp, hiệp hội về lĩnh vực sản xuất kinh doanh

22/02/2021, 09:16

TCDN - Theo Nghị quyết dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, có 7 đại biểu là doanh nghiệp, hiệp hội, nghiệp đoàn về lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Nghị quyết 1185 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, tổng số ĐBQH khóa mới là 500 người.

Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan trung ương là 207 đại biểu (41,4%) gồm các cơ quan Đảng; cơ quan Chủ tịch nước; các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ; Lực lượng vũ trang (công an, quân đội);  tòa án nhân dân tối cao; viện kiểm sát nhân dân tối cao; kiểm toán nhà nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Quốc hội khóa XV sẽ có 7 đại biểu là doanh nghiệp, hiệp hội, nghiệp đoàn về lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Quốc hội khóa XV sẽ có 7 đại biểu là doanh nghiệp, hiệp hội, nghiệp đoàn về lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 293 đại biểu trong đó cơ cấu định hướng gồm 220 đại biểu gồm lãnh đạo chủ chốt ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiêm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (Bí thư hoặc Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân); Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Đoàn đại biểu Quốc hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Đại biểu tôn giáo; Quân đội; Công an; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Sở Tư pháp; Tổ chức khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo (viện nghiên cứu, đại học, học viện, …); Doanh nghiệp, hiệp hội, nghiệp đoàn về lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu 73 đại biểu gồm đại diện các ngành: khoa học - công nghệ, lao động, thương binh - xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật, đại diện Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên… Trong cơ cấu này, cần quan tâm phân bổ hợp lý số người là phụ nữ, ngoài Đảng, dân tộc, trẻ tuổi và tự ứng cử.

Theo Nghị quyết, đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoảng 95 đồng chí, trong đó có 12 - 14 đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

Đại biểu là người ngoài Đảng từ 25 - 50 đại biểu. Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) khoảng 50 đại biểu. Đại biểu tái cử khoảng 160 đại biểu. Đại biểu là người dân tộc thiểu số bảo đảm tỷ lệ ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Đại biểu là phụ nữ bảo đảm tỷ lệ ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Dự kiến có 7 đại biểu Quốc hội XV là doanh nghiệp, hiệp hội về lĩnh vực sản xuất kinh doanh tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

4
17
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp