Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Quốc hội quyết định

31/12/2022, 09:51

Bộ Tài chính vừa công bố Báo cáo ngân sách dành cho công dân - Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Quốc hội quyết định.