EVFTA có hiệu lực từ 1/8, lộ trình cắt giảm thuế như thế nào?

01/08/2020, 14:05