EVFTA có hiệu lực từ 1/8, lộ trình cắt giảm thuế như thế nào?