Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất: Thực tế ít hơn nhiều so với ước tính