Giá khởi điểm của một biển số xe ôtô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng

15/11/2022, 15:08

TCDN - Theo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn, sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá, biển số xe ôtô đưa ra đấu giá là biển số xe ôtô nền màu trắng, chữ và số màu đen, giá khởi điểm là 40 triệu đồng...

Chiều 15/11, Quốc hội biểu quyết dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn, sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, kết quả biểu quyết điện tử tại phiên họp cho thấy có 473 đại biểu quốc hội tán thành thông qua Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn, sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá, chiếm 94,98 %. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 và được thực hiện trong 3 năm.

Theo Nghị quyết, biển số xe ôtô đưa ra đấu giá là biển số xe ôtô nền màu trắng, chữ và số màu đen, trừ biển số cấp cho xe ôtô của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, xe ôtô của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài, xe ôtô của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức nước ngoài và quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ôtô.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ôtô.

Bộ Công an, tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm công khai biển số xe ôtô chưa đăng ký, dự kiến cấp mới trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông, trang thông tin điện tử trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản; Tổ chức, cá nhân được lựa chọn biển số xe ôtô của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đăng ký tham gia đấu giá.

Giá khởi điểm của một biển số xe ôtô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số xe ôtô đưa ra đấu giá. Bước giá là 5 triệu đồng.

Số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ôtô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Chính phủ quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ôtô.

Hình thức đấu giá là đấu giá trực tuyến. Phương thức đấu giá là phương thức trả giá lên.

Nghị quyết cũng nêu rõ, người trúng đấu giá biển số xe ôtô được cấp văn bản xác nhận biển số xe ôtô trúng đấu giá sau khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá; được đăng ký biển số xe ôtô trúng đấu giá gắn với xe ôtô thuộc sở hữu của mình tại cơ quan công an nơi quản lý biển số xe ôtô trúng đấu giá hoặc nơi người trúng đấu giá đăng ký thường trú, đặt trụ sở; được giữ lại biển số xe ôtô trúng đấu giá trong trường hợp xe ôtô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm xe ôtô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển giao quyền sở hữu;…

Người trúng đấu giá biển số xe ôtô phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có văn bản phê duyệt kết quả đấu giá; tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký, cấp biển số xe ôtô;

Thực hiện thủ tục đăng ký xe ôtô để gắn biển số trúng đấu giá trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận biển số xe ôtô trúng đấu giá; trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì thời hạn này được kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 06 tháng. Sau thời hạn quy định, người trúng đấu giá biển số xe ôtô không thực hiện thủ tục đăng ký xe ôtô để gắn biển số trúng đấu giá thì biển số xe ôtô trúng đấu giá được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe và người trúng đấu giá không được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp;

Quốc hội cũng quyết định không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế biển số xe ôtô trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe ôtô gắn biển số trúng đấu giá.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ôtô, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho hay, một số ý kiến đề nghị thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước sau khi trừ chi phí thực hiện đấu giá. Một số ý kiến đề nghị quy định phân bổ ngay trong dự thảo Nghị quyết % nộp ngân sách trung ương, % ngân sách địa phương.

UBTVQH thấy rằng, theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Ngân sách nhà nước thì tiền thu được từ đấu giá biển số xe ôtô không thuộc trường hợp phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Để bảo đảm cơ chế sử dụng phù hợp, linh hoạt, đúng quy định của pháp luật, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho chỉnh lý nội dung này như quy định tại khoản 4 Điều 3 dự thảo Nghị quyết.

Hải Nam
Bạn đang đọc bài viết Giá khởi điểm của một biển số xe ôtô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan