Giá khởi điểm đấu giá số thuê bao di động bằng GDP bình quân đầu người năm trước đó

29/08/2023, 07:14
báo nói -

TCDN - Theo dự án Luật Viễn thông (sửa đổi), giá khởi điểm để đấu giá số thuê bao di động được xác định bằng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người theo giá hiện hành của năm liền kề trước thời điểm đấu giá tính cho một ngày.

Chiều 28/8, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi).

Liên quan đến việc chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông (Điều 13, 47 và 67), tiếp thu ý kiến ĐBQH, tại điểm b khoản 4 Điều 13 dự thảo Luật đã bổ sung quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp phải cho thuê hạ tầng; bổ sung quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá tại khoản 5 Điều 47; bổ sung trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông tại điểm d khoản 1 Điều 67.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy.

Một số ý kiến đề nghị giao cho địa phương quyết định việc chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn. Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thấy rằng ý kiến ĐBQH là hoàn toàn xác đáng. Do đó, đã bổ sung tại điểm a khoản 4 Điều 47 dự thảo Luật về thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về viễn thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với nội dung nàỳ. 

Về thiết kế, xây dựng, lắp đặt công trình viễn thông (Điều 65), tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã chỉnh lý bổ sung quy định việc lắp đặt công trình viễn thông trên tài sản công phải bảo đảm nguyên tắc: không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng tài sản công, đến công năng sử dụng của tài sản công; bảo đảm tính khả thi về kỹ thuật; cảnh quan, môi trường, an toàn, an ninh; tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người dân (khoản 1 Điều 65). Đồng thời, bổ sung quy định doanh nghiệp lắp đặt công trình viễn thông có trách nhiệm bảo quản, bảo trì công trình viễn thông (khoản 2 Điều 65). Các nội dung về chi phí, hạch toán liên quan đến việc lắp đặt công trình viễn thông trên tài sản công sẽ được thực hiện theo pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Đề cập về đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy nêu rõ, để khắc phục các vướng mắc này, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng: Quy định cụ thể các loại tài nguyên viễn thông cấp qua hình thức đấu giá tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 50.

Quy định cách thức xác định giá khởi điểm cho từng loại tài nguyên trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của đất nước và mức tiêu dùng của người dân tại điểm c, d khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 50.

Theo đó, giá khởi điểm để đấu giá số thuê bao di động được xác định bằng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người theo giá hiện hành của năm liền kề trước thời điểm đấu giá tính cho một ngày (điểm c khoản 4 Điều 50); Quy định trình tự, thủ tục đấu giá thực hiện theo pháp luật về đấu giá tài sản (khoản 6 Điều 50).

Hải Nam
Bạn đang đọc bài viết Giá khởi điểm đấu giá số thuê bao di động bằng GDP bình quân đầu người năm trước đó tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Chính phủ sửa đổi quy định đấu giá trực tuyến
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản trong đó sửa đổi, bổ sung quy định tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến.