Giảm tỷ lệ vốn nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp

17/05/2024, 20:49

TCDN - Thủ tướng quyết định phê duyệt giảm tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Công ty cổ phần từ 95,44% vốn điều lệ xuống mức nắm giữ trên 65% vốn điều lệ đến hết năm 2025.

Tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Công ty cổ phần giảm từ 95,44% vốn điều lệ xuống mức nắm giữ trên 65% vốn điều lệ.

Tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Công ty cổ phần giảm từ 95,44% vốn điều lệ xuống mức nắm giữ trên 65% vốn điều lệ.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 426/QĐ-TTg ngày 17/5/2024 phê duyệt tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Công ty cổ phần đến năm 2025.

Quyết định nêu rõ, phê duyệt tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Công ty cổ phần giảm từ 95,44% vốn điều lệ xuống mức nắm giữ trên 65% vốn điều lệ đến hết năm 2025.

Bãi bỏ nội dung về kế hoạch sắp xếp đối với Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Công ty cổ phần (số thứ tự 29) thuộc Mục 2 Kế hoạch giữ nguyên phần vốn nhà nước tại Phụ lục III về Kế hoạch thực hiện thoái vốn và giữ nguyên phần vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn.

Hải Nam
Bạn đang đọc bài viết Giảm tỷ lệ vốn nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp là cần thiết
Các thành viên Chính phủ cho rằng việc sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp là hết sức cần thiết để đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp...
'Mẹ con' Becamex lỗ - lời khó hiểu, bất ngờ phát hành trái phiếu
Lũy kế năm 2023, doanh thu của Becamex TDC bị giảm gần 80% xuống còn gần 503 tỷ đồng, trừ đi giá vốn và các chi phí khác, doanh nghiệp bị lỗ kỷ lục lên gần 366 tỷ đồng, kinh doanh trên đà tụt dốc không phanh. Dù vậy, Becamex IDC lại bất ngờ tăng trưởng và bất ngờ phát hành trái phiếu.