Hậu Giang thu nội địa hơn 2 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng

03/06/2021, 08:40

TCDN - Cục Thuế Hậu Giang cho biết, tính đến 21/5/2021, ước tổng thu nội địa được 2.195,223 tỷ đồng, đạt 65,98% dự toán pháp lệnh, so với cùng kỳ tăng 63,32%.

Cục Thuế Hậu Giang thu ngân sách đạt khá.

Cục Thuế Hậu Giang thu ngân sách đạt khá.

Theo Cục Thuế Hậu Giang, trong tháng 5/2021, ước tổng thu nội địa tháng 5/2021 là 300 tỷ đồng. Trong đó, tổng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất là 295,25 tỷ đồng.

Như vậy, luỹ kế đến ngày 31/5/2021, ước tổng thu nội địa được 2.195,223 tỷ đồng, đạt 65,98% dự toán pháp lệnh, so với cùng kỳ tăng 63,32%. Trong đó, tổng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất là 2.138,667 tỷ đồng, đạt 68,39% dự toán pháp lệnh, so với cùng kỳ tăng 69,12%.

Đáng chú ý có 8/13 nguồn thu đạt và vượt tiến độ thu ngân sách nhà nước so với dự toán được giao. Các nguồn thu không đạt chủ yếu là nguồn thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thu tiền sử dụng đất.

Trong tháng 5/2021, Cục Thuế Hậu Giang đã hỗ trợ 68 lượt người nộp thuế có vướng mắc, yêu cầu tư vấn về chính sách thuế dưới các hình thức. Bộ phận một cửa tại cơ quan thuế các cấp đã tiếp nhận hơn 2.660 hồ sơ khai thuế, phí các loại, thủ tục về thuế,… Đảm bảo 100% hồ sơ được giải quyết và trả kết quả kịp thời, đúng quy định.

Đồng thời, thực hiện đôn đốc nộp tờ khai, tăng cường kiểm tra, giám sát kê khai thuế đúng quy định; thường xuyên đôn đốc doanh nghiệp mới thành lập đăng ký khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử.

Về quản lý nợ thuế, Cục Thuế Hậu Giang cho biết nhiệm vụ năm 2021 là giảm nợ đọng thuế đến ngày 31/12/2021 xuống dưới 5% trên tổng thu ngân sách nhà nước theo sự chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.

Theo đó, Cục Thuế sẽ tổ chức rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ của từng đối tượng nợ thuế, lập danh sách các doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế theo từng nhóm, nguyên nhân nợ, đặc biệt tập trung rà soát, phân loại những người nộp thuế bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở đó áp dụng biện pháp thu nợ phù hợp với từng đối tượng.

Đối với các trường hợp người nộp thuế nợ thuế chây ỳ, kéo dài, tổ chức các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế và công khai thông tin theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. 

Tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan liên quan như: kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, Tài chính, Kế hoạch đầu tư, tài nguyên môi trường, công an, tòa án... để phối hợp thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, cưỡng chế thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước và xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi đúng quy định.

Huyền Châu
Bạn đang đọc bài viết Hậu Giang thu nội địa hơn 2 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan