[HỎI - ĐÁP] Chính sách thuế khi chuyển quyền sử dụng đất

30/10/2019, 10:19

TCDN -

Hỏi: 

1. Công ty chúng tôi - công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội nhận chuyển nhượng một mảnh đất của cá nhân A (không có công trình trên đất). Khi nhận chuyển nhượng, trong HĐ chuyển nhượng quyền SD đất ghi rõ giá chuyển nhượng không bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, các loại thuế cá nhân, lệ phí trước bạ và các loại phí, lệ phí khác do bên nhận chuyển nhượng (là Cty tôi) chịu trách nhiệm nộp (chúng tôi đã nộp đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí.. theo hợp đồng). Khi chuyển nhượng: Công ty tôi chuyển nhượng lại mảnh đất cho một cá nhân B. Giá chuyển nhượng có chênh cao hơn so với giá nhận chuyển nhượng. Số chênh cao hơn sau khi đã trừ giá nhận chuyển nhượng và các loại phí, thuế phí... và một số chi phí khác phát sinh trong quá trình chuyển nhượng, Công ty tôi đã nộp thuế TNDN 20% cho phần thu nhập nhận được đối với hoạt động chuyển nhượng này. Công ty tôi đã xuất hóa đơn đối với hoạt động chuyển nhượng trên, chỉ tiêu thuế GTGT gạch chéo. Thời điểm chuyển nhượng cho cá nhân C là tháng 6/2019.

2. Công ty chúng tôi đã gửi công văn số 431 ngày 28/3/2019 với nội dung trên để hỏi Phòng tuyên truyền hỗ trợ NNT hướng dẫn Công ty thủ tục kê khai và nộp các khoản thuế khác ngoài thuế TNDN (nếu có).

3. Cục thuế TP HN có văn bản số 13283 ngày 8/4/19 yêu cầu Công ty giải trình bổ sung thông tin tài liệu.

4. Ngày 18/4/19, Công ty chúng tôi đã gửi đày đủ các văn bản hồ sơ theo yêu cầu của Cục thuế TP HN bao gồm: + HĐ chuyển quyền SD đất (giữa cá nhân A và Cty, + HĐ chuyển quyền SD đất giữa Cty và cá nhân B + Hóa đơn GTGT đầu ra + Tờ khai thuế TNDN + Giấy nộp tiền thuế TNDN và các loại phí + Sổ TK 242 và các chứng từ đi kèm).

5. Ngày 09/07/2019- Cục thuế TP HN có công văn số 53933/CT-TTHT trả lời, theo đó nêu các qui định văn bản hướng dẫn của nhà nước. Nhưng chúng tôi vẫn chưa hiểu Cty nộp thuế TNDN và các loại thuế phí lệ phí nộp thay như vậy đã đúng và đủ theo qui định chưa hay còn loại thuế nào CTy phải thực hiện? Vậy, bằng các nội dung nên trên, Công ty chúng tôi xin Bộ Tài Chính cho ý kiến hướng dẫn: a. Đối với hoạt động chuyển nhượng này Công ty chúng tôi có phải nộp thêm loại thuế nào không? b. Với qui trình văn bản về thời gian như trên (Công văn giải trình của CTy ngày 18/4/19, Công văn trả lời của Cục thuế ngày 09/7/19) thi CTy tôi có được coi như việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Cty đang thực hiện là đúng hay không?

Đáp:

Trả lời câu hỏi của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội về chính sách thuế khi chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 53933/CT-TTHT ngày 09/07/2019 trả lời Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội về khai, nộp thuế khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tại công văn số 53933/CT-TTHT, Cục Thuế TP Hà Nội đã hướng dẫn cụ thể và thông báo: Trường hợp trong quá trình thực hiện còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Thanh tra - kiểm tra số 7 của Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn chi tiết.

Độc giả NT thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội có phản ánh chưa hiểu Công ty đã nộp thuế, phí đúng và đủ theo quy định chưa. Tuy nhiên, độc giả chưa nêu cụ thể tình hình thực tế về việc kê khai, nộp thay thuế, phí khi nhận chuyển nhượng và nộp các khoản thuế khi Công ty chuyển nhượng lại. Đồng thời, không rõ thông tin Công ty thực hiện chuyển nhượng bao nhiêu lần (tại cộng đầu dòng thứ nhất nêu “ Công ty thực hiện lại mảnh đất cho cá nhân B” , tại cộng đầu dòng thứ tư nêu “ Thời điểm chuyển nhượng cho cá nhân C là tháng 06/2019”).

Vì vậy đề nghị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội liên hệ với Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể, đúng quy định.   

Theo mof.gov.vn

Bạn đang đọc bài viết [HỎI - ĐÁP] Chính sách thuế khi chuyển quyền sử dụng đất tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

4
17
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp