[HỎI - ĐÁP] Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng được không?

29/05/2021, 10:40

TCDN -

Hỏi: Hiện nay, tôi đang làm Phó giám đốc tại Công ty cổ phần có vốn góp Nhà nước (chiếm 36%) . Ngày 20/2/2020 Hội đồng quản trị có quyết định bổ nhiệm tôi giữ chức vụ Phó giám đốc kiêm phụ trách kế toán Công ty. Đến thời điểm hiện nay tôi đã hết thời hạn giữ chức vụ phụ trách kế toán theo quy định (12 tháng). Vậy cho tôi hỏi, HĐQT Công ty bổ nhiệm tôi giữ chức Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng có được hay không?

Đáp: 

Tại khoản 4, Điều 53 Luật Kế toán quy định những người không được làm kế toán: “Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.”

Tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán quy định một trong những người không được làm kế toán là “Người đang làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trường hợp trong cùng doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 174 quy định “Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán là người quản lý doanh nghiệp hoặc người thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp; là thành viên Ban Giám đốc (Ban Tổng giám đốc) hợp tác xã theo quy định của pháp luật hợp tác xã; là người đứng đầu hoặc là người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh đơn vị kế toán ký kết giao dịch của đơn vị theo quy định”.

Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Phó Giám đốc là người giữ chức danh quản lý, có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty thì việc bố trí Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng là không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Theo BTC

Bạn đang đọc bài viết [HỎI - ĐÁP] Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng được không? tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận