[HỎI - ĐÁP] Phụ cấp kế toán trưởng theo Nghị đinh 174/2016/NĐ-CP

14/03/2021, 11:04

TCDN -

Hỏi: Tôi là kế toán một trường THPT tại tỉnh Quảng Nam; tháng 10/2017 tôi được Giám đốc Sở giáo dục bổ nhiệm Kế toán trưởng một trường THPT theo quy định tại Thông tư 163/2013/TTLT-BTC-BNV; thời hạn bổ nhiệm 05 năm. Đến năm 2018 thông tư 04/2018/TT-BNV có hiệu lực (không bổ nhiệm kế toán trưởng đối với đơn vị chỉ có 01 kế toán). Tuy nhiên bản thân tôi không hề nhận được quyết định bãi nhiệm của Sở GD, nên nghĩ rằng hết thời hạn bổ nhiệm KTT thực hiện bổ nhiệm lại thì mới được bổ nhiệm phụ trách kế toán. Song đến hết năm 2019, bản thân tôi tự giảm phụ cấp trách nhiệm kế toán xuống còn 0.1 (dù vẫn chưa có QĐ bãi nhiệm). Năm 2020 đơn vị tôi được Thanh tra Sở Giáo dục thanh tra 02 năm 2019 và 2020. Tại kết luận thanh tra có nói việc chi tiền phụ cấp kế toán năm 2019 là sai và yêu cầu thu hồi phần chênh lêch (0.1) (Phụ cấp KTT 0.2 còn phụ cấp phụ trách KT 0.1) nộp Ngân sách. Vậy tôi muốn hỏi:

1. Trong trường hợp của tôi, việc Sở Giáo dục không ra quyết định bãi nhiệm KTT đối với tôi khi Thông tư 04/2018 có hiệu lực là đúng hay sai?

2. Trong trường hợp quyết định bổ nhiệm KTT của tôi được Giám đốc Sở giáo dục ký vẫn còn hiệu lực (quy định thời hạn hiệu lực bổ nhiệm 05 năm) thì việc thu hồi phần phụ cấp kế toán trưởng của tôi ở năm 2019 là đúng hay không?

Đáp:

Nội dung thư độc giả hỏi về việc hưởng phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong thời gian chuyển tiếp từ Thông tư 163/2013/TTLT- BTC-BNV sang Thông tư 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước. Về vấn đề này Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán- Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Thông tư 04/2018/TT-BNV hướng dẫn cụ thể một số nội dung liên quan đến thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước theo quy định của Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật kế toán.

Điểm a, Khoản 2, Điều 20, Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật kế toán quy định “Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán”.

Đồng thời tại Khoản 3, Điều 37 quy định “Đối với các đơn vị trong lĩnh vực kế toán nhà nước đã bổ nhiệm kế toán trưởng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng theo quy định tại Nghị định này chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán thì không nhất thiết phải miễn nhiệm kế toán trưởng ngay khi Nghị định có hiệu lực thi hành mà tiếp tục được bố trí kế toán trưởng đến hết thời hạn bổ nhiệm ghi trong quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hiện hành. Khi bổ nhiệm lại hoặc bổ nhiệm mới thì chỉ được bổ nhiệm phụ trách kế toán theo quy định tại Nghị định này”.

Nghị định 174/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017, theo đó đối với trường hợp của độc giả khi cơ quan có thẩm quyền chưa có quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng thì vẫn được hưởng phụ cấp trách nhiệm của Kế toán trưởng đến hết thời hạn bổ nhiệm ghi trong quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hiện hành.

Đề nghị độc giả nghiên cứu thực hiện./.

Theo BTC

Bạn đang đọc bài viết [HỎI - ĐÁP] Phụ cấp kế toán trưởng theo Nghị đinh 174/2016/NĐ-CP tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận