Kỷ yếu hội thảo 'Giải pháp cho ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới'

04/12/2020, 11:17

TCDN - Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng như các hiệp định thương mại tự do (FTA) cho phép áp dụng một số biện pháp hạn chế nhập khẩu trong những trường hợp hàng hóa nhập khẩu gia tăng đột biến hoặc cạnh tranh không công bằng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước.

Toàn văn Kỷ yếu hội thảo xem tại đây.

Bạn đang đọc bài viết Kỷ yếu hội thảo 'Giải pháp cho ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới' tại chuyên mục Tài liệu tham khảo của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan