Dòng tiền kinh doanh âm nặng, nợ xấu tăng: 

LienVietPostBank gấp rút mua lại 1.100 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

19/12/2022, 10:10
báo nói -

TCDN - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, HoSE: LPB) sẽ mua lại 1.100 trái phiếu phát hành đợt 17 năm 2021 với tổng giá trị lên tới hơn 1.100 tỷ đồng.

LienVietPostBank liên tục mua lại trái phiếu trước hạn

LienVietPostBank vừa có thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Sở Chứng khoán Hà Nội về việc thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (đợt 17) vào ngày 24/12/2021. 

Đây là trái phiếu có quyền mua lại theo yêu cầu của tổ chức phát hành hoặc theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu hoặc mua lại bắt buộc hoặc mua lại theo thỏa thuận khác. Trái phiếu  LPBH2124017 có kỳ hạn 3 năm với lãi suất phát hành là 2,9%/năm.

LienVietPostBank sẽ mua lại 1.100 trái phiếu phát hành đợt 17 năm 2021 với tổng giá trị lên tới hơn 1.100 tỷ đồng.

LienVietPostBank sẽ mua lại 1.100 trái phiếu phát hành đợt 17 năm 2021 với tổng giá trị lên tới hơn 1.100 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, LienVietPostBank mua lại vào ngày 27/12/2022. Lãi chưa thanh toán tính đến ngày mua lại trước hạn là 29 triệu đồng/trái phiếu. Giá mua lại lô trái phiếu trên là 1.029 tỷ đồng/ trái phiếu. Tổng giá trị thanh toán đạt gần 1.132 tỷ đồng.

LienVietPostBank sẽ dùng nguồn tiền từ thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu và nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh khác, từ nguồn vốn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp pháo khác của Ngân hàng.

Trước đó, LienVietPostBank đã mua lại trước hạn 9.800 tỷ đồng trong 11 tháng qua.

Lãi “khủng” nhưng dòng tiền kinh doanh âm nặng, nợ xấu tăng 

Trong quý III/2022, lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank đạt 1.234 tỷ đồng. Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.800 tỷ đồng, tăng 72% so với 9 tháng đầu năm 2021. Lãi sau thuế đạt hơn 3.842 tỷ đồng.

Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 779 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2022, ngân hàng đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 4.800 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2021. Như vậy, chỉ sau 9 tháng đầu năm, LienVietPostBank đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 313.000 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 228.000 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng đạt hơn 193.000 tỷ đồng. Tăng trưởng tiền gửi khách hàng của LienVietPostBank đạt 7,4% trong 9 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, dòng tiền hoạt động kinh doanh và đầu tư của LienVietPostBank lại âm tới hơn 2.737,5 tỷ đồng. 

Cụ thể, theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền hoạt động kinh doanh của LienVietPostBank tính đến ngày 30/9/2022 âm hơn 2.592 tỷ đồng; Dòng tiền hoạt động đầu tư âm 145,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên nhờ dòng tiền hoạt động tài chính dương gần 3.000 tỷ đồng nên dòng tiền thuần của LienVietPostBank dương 262,5 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022.

Tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 313.480 tỷ đồng, tăng 8,4% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 9% đạt gần 227.944 tỷ đồng; Tiền gửi khách hàng đạt hơn 193.533 tỷ đồng, tăng 7,3%.

Đáng chú ý, cuối quý III/2022, tổng nợ xấu của LienVietPostBank đạt mức 3.190 tỷ đồng, tăng 11,4% so với hồi đầu năm.

Trong đó, Nợ nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) tăng 24,7% lên mức hơn 574 tỷ đồng; Nợ nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) giảm 24,5% xuống mức 807,5 tỷ đồng; Nợ nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) tăng 35,6% lên mức 1,808,4 tỷ đồng, chiếm gần 56,7% tổng nợ xấu của LienVietPostBank.

Vừa qua, NHNN đã có văn bản chấp thuận cho LienVietPostBank tăng vốn điều lệ từ 15.036 tỷ đồng lên 20.091 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%. Với hơn 1,5 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính ngân hàng sẽ phát hành thêm hơn 225,5 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức lần này.

Sau khi hoàn thành các đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm tối đa 5.255 tỷ đồng, tương đương mức tăng 35%.

Mai Anh (t/h)
Bạn đang đọc bài viết LienVietPostBank gấp rút mua lại 1.100 tỷ đồng trái phiếu trước hạn tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan