Long An: Đẩy mạnh triển khai bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn

07/03/2024, 20:28

TCDN - UBND tỉnh Long An vừa hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố…đẩy mạnh việc triển khai chức năng bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh Long An tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác về mục đích, ý nghĩa và hướng dẫn sử dụng chức năng bản đồ số hộ kinh doanh (viết tắt là BĐSHKD) được triển khai trên ứng dụng eTax Mobile.  Đảm bảo tất cả các cá nhân, hộ kinh doanh có sử dụng điện thoại thông minh đều được cài đặt và biết cách tra cứu sử dụng chức năng BĐSHKD.

Tính đến ngày 31/12/2023, cơ quan thuế tỉnh Long An đã đưa lên chức năng bản đồ số là 35.082 hộ kinh doanh khoán thuế và qua rà soát cơ quan thuế đã chỉnh lý 22.431 hộ

Tính đến ngày 31/12/2023, cơ quan thuế tỉnh Long An đã đưa lên chức năng bản đồ số là 35.082 hộ kinh doanh khoán thuế và qua rà soát cơ quan thuế đã chỉnh lý 22.431 hộ

Cùng với đó, kịp thời công khai thông tin việc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh chính xác, đầy đủ trên chức năng BĐSHKD, để người dân nắm bắt thông tin, tự giác chấp hành pháp luật và thực hiện nộp đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế và nghĩa vụ tài chính theo quy định; trực tiếp giám sát cơ quan thuế, cán bộ thuế trong thực hiện nhiệm vụ thu thuế; qua đó, giúp ngành thuế và các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tiếp nhận, giải đáp các ý kiến phản ánh, thắc mắc của người dân; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Đồng thời, nâng cao chất lượng quản lý thông tin người nộp thuế mà trọng tâm là quản lý doanh thu thực tế của các hộ kinh doanh; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý hộ, cá nhân kinh doanh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phối hợp với các sở, ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, triển khai rà soát đối tượng tại địa bàn, doanh thu thực tế của hộ kinh doanh, chú trọng các ngành nghề trọng điểm của hộ kinh doanh tại địa bàn, tích cực triển khai rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế của chủ hộ kinh doanh để đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thực hiện tuyên truyền, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân, hộ kinh doanh.

Ngoài ra, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn sử dụng chức năng BĐSHKD đến UBND các phường, xã, thị trấn và các cán bộ được phân công theo dõi, quản lý thuế hộ kinh doanh.

Thanh Quang
Bạn đang đọc bài viết Long An: Đẩy mạnh triển khai bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan