Ngân sách nhà nước bội chi 14.000 tỷ đồng do chưa đến kỳ kê khai nộp thuế

30/01/2023, 15:09
báo nói -

TCDN - Trong nửa đầu tháng 1/2023, ngân sách nhà nước bội chi khoảng 14.000 tỷ đồng khi các hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đến kỳ kê khai nộp thuế.

Tổng cục Thống kê (GSO) ngày 29/1 thông tin, trong 15 ngày đầu tháng 1/2023, các hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đến kỳ kê khai nộp thuế nên ước tính thu ngân sách nhà nước đạt 42.700 tỷ đồng, bằng 2,6% dự toán năm.

Ngân sách Nhà nước bội chi do chưa đến kỳ kê khai nộp thuế. (Ảnh minh họa)

Ngân sách Nhà nước bội chi do chưa đến kỳ kê khai nộp thuế. (Ảnh minh họa)

Một số khoản thu chính là thu nội địa đạt 30.200 tỷ đồng, bằng 2,3% dự toán năm. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 2.302 tỷ đồng, bằng 1,4%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 1.951 tỷ đồng, bằng 0,8%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước đạt 6.719 tỷ đồng, bằng 2,1%; thu thuế thu nhập cá nhân 2.815 tỷ đồng, bằng 1,8%; thu thuế bảo vệ môi trường 69 tỷ đồng, bằng 1%; thu tiền sử dụng đất 4.693 tỷ đồng, bằng 3,1%.

Các khoản thu còn lại bao gồm thu từ dầu thô đạt 1.787 tỷ đồng, bằng 4,3% dự toán năm và thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 10.700 tỷ đồng, bằng 4,5% dự toán năm.

Về tổng chi ngân sách nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 1/2023 ghi nhận ước đạt 56.700 tỷ đồng, bằng 2,7% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 43.500 tỷ đồng, bằng 3,7%; chi đầu tư phát triển 3.500 tỷ đồng, bằng 0,5% và chi trả nợ lãi 9.700 tỷ đồng, bằng 9,4%

Chi ngân sách nhà nước đáp ứng kịp thời nhu cầu chi cho hoạt động của bộ máy Nhà nước, chi trả kịp thời các khoản lương, lương hưu, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Lũy kế ước tính, ngân sách nhà nước trong nửa tháng đầu năm 2023 bội chi khoảng 14.000 tỷ đồng. Theo Tổng cục Thống kê việc ngân sách bội chi có lý do bởi các các hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn chưa đến kỳ kê khai nộp thuế.

v

Tại "Báo cáo ngân sách dành cho công dân - Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Quốc hội quyết định" ngày 31/12/2022 do Bộ Tài chính ban hành đã đưa ra dự toán về ngân sách nhà nước năm 2023 với dự toán tổng số thu là 1,62 triệu tỷ đồng, tăng 0,4% so với ước tính thực hiện năm 2022.

Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước khoảng 15,7% GDP; trong đó, từ thuế, phí khoảng 13,3% GDP. Dự toán tổng số chi ngân sách nhà nước là 2,076 triệu tỷ đồng, tăng 16,3% so với dự toán chi năm 2022.

Trong số đó, chi đầu tư phát triển 726.700 tỷ đồng; chi thường xuyên là 1,172 triệu tỷ đồng; chi trả nợ lãi 102.900 tỷ đồng; chi cải cách tiền lương, lương hưu, điều chỉnh một số chế độ trợ cấp, phụ cấp và các chính sách an sinh xã hội gắn với lương cơ sở 12,.500 tỷ đồng; các khoản chi còn lại khác 61,8 nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo, bội chi ngân sách nhà nước năm 2023 là 455,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,42%GDP.

Mai Anh
Bạn đang đọc bài viết Ngân sách nhà nước bội chi 14.000 tỷ đồng do chưa đến kỳ kê khai nộp thuế tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Năm 2022 bảo đảm kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng 4%
Theo Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, ngay từ đầu năm 2022 cần điều hành giá một cách chủ động, linh hoạt ngay, bảo đảm kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm ở mức khoảng 4% theo mục tiêu Quốc hội đề ra.