Nửa đầu tháng 1, thu ngân sách nhà nước đạt gần 43 nghìn tỷ đồng

29/01/2023, 12:16

TCDN - Tổng thu ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2023 ước đạt 42,7 nghìn tỷ đồng, bằng 2,6% dự toán năm do chưa đến kỳ kê khai nộp thuế, theo Tổng cục Thống kê.

Tổng cục Thống kê vừa công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2023. Theo đó, trong 15 ngày đầu tháng 1/2023, các hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đến kỳ kê khai nộp thuế nên ước tính thu ngân sách nhà nước đạt 2,6% dự toán năm. Chi ngân sách nhà nước đáp ứng kịp thời nhu cầu chi cho hoạt động của bộ máy nhà nước, chi trả kịp thời các khoản lương, lương hưu, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Tình hình thu chi ngân sách nhà nước nửa đầu tháng 1/2023.

Tình hình thu chi ngân sách nhà nước nửa đầu tháng 1/2023.

Tổng thu ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2023 ước đạt 42,7 nghìn tỷ đồng, bằng 2,6% dự toán năm.

Cụ thể thu nội địa đạt 30,2 nghìn tỷ đồng, bằng 2,3% dự toán năm, trong đó: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 2.302 tỷ đồng, bằng 1,4%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 1.951 tỷ đồng, bằng 0,8%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước 6.719 tỷ đồng, bằng 2,1%; thu thuế thu nhập cá nhân 2.815 tỷ đồng, bằng 1,8%; thu thuế bảo vệ môi trường 69 tỷ đồng, bằng 1%; thu tiền sử dụng đất 4.693 tỷ đồng, bằng 3,1%.

Thu từ dầu thô đạt 1.787 tỷ đồng, bằng 4,3% dự toán năm; Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 10,7 nghìn tỷ đồng, bằng 4,5% dự toán năm.

Tổng chi ngân sách nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 1/2023 ước đạt 56,7 nghìn tỷ đồng, bằng 2,7% dự toán năm, trong đó: chi thường xuyên đạt 43,5 nghìn tỷ đồng, bằng 3,7%; chi đầu tư phát triển 3,5 nghìn tỷ đồng, bằng 0,5%; chi trả nợ lãi 9,7 nghìn tỷ đồng, bằng 9,4%.

Huyền Châu
Bạn đang đọc bài viết Nửa đầu tháng 1, thu ngân sách nhà nước đạt gần 43 nghìn tỷ đồng tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Không dùng ngân sách nhà nước bắn pháo hoa chào mừng năm mới
Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn, quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách nhà nước.