Nghệ An: Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 10.100 tỷ đồng, chi 15.303 tỷ đồng

25/06/2022, 14:43

TCDN - Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Nghệ An ước thực hiện 10.100 tỷ đồng, Trong khi đó, Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 15.303 tỷ đồng.

image-20211111103434-1

Tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Nghệ An tháng 6 năm 2022 mới đây, theo Giám đốc Sở KH&ĐT Nghệ An Nguyễn Xuân Đức cho biết: Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022, Nghệ An ước thực hiện 10.100 tỷ đồng, đạt 67,4% dự toán, bằng 100,6% so với cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước thực hiện 15.303 tỷ đồng, đạt 49,3% dự toán.

Tuy vậy, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả khá tích cực.

Cụ thể: Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 (giá so sánh) ước đạt 46.426 tỷ đồng, tăng 8,44%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 11.138 tỷ đồng, tăng 4,14%; khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 13.756 tỷ đồng, tăng 11,65% (riêng công nghiệp ước đạt 7.509 tỷ đồng, tăng 12,67%); khu vực dịch vụ ước đạt 19.099 tỷ đồng, tăng 9,22%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước đạt 2.432 tỷ đồng, tăng 5,22%.  

Thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các sở, ban, ngành triển khai thực hiện thực chất có hiệu quả Đề án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2025.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022 (tính đến ngày 15/6/2022), thu hút đầu tư của Nghệ An tiếp tục đạt được kết quả khá tích cực với 50 dự án cấp mới và điều chỉnh 59 lượt dự án; tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 26.435,4 tỷ đồng, trong đó vốn cấp mới là 13.256,7 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2021, số dự án cấp mới tăng 13,64%, tổng vốn cấp mới tăng 1,68 lần.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã thành lập mới 1.010 doanh nghiệp, tăng 4,77% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký 10.417 tỷ đồng; có 546 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 80 doanh nghiệp so cùng kỳ 2021.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện 43.158 tỷ đồng, tăng 19,84% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 20/6/2022, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 1.536.696 triệu đồng, đạt 26,36% KH.

Ngọc Tuấn
Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 10.100 tỷ đồng, chi 15.303 tỷ đồng tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan