Nhiều dịch vụ chứng khoán được tiếp tục miễn, giảm phí đến 31/12/2021

24/05/2021, 12:28

TCDN - Dịch vụ đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết lần đầu, thay đổi đăng ký niêm yết… sẽ được miễn thu phí đến ngày 31/12/2021.

gia-dich-vu-chung-khoan

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 30/2021/TT-BTC kéo dài hiệu lực Thông tư số 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ lĩnh vực chứng khoán. Thông tư số 30/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/7/2021.

Theo đó, kéo dài hiệu lực Thông tư số 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ lĩnh vực chứng khoán, đã được kéo dài hiệu lực theo Thông tư 70/2020/TT-BTC đến hết ngày 31/12/2021.

Trong đó, tiếp tục miễn, giảm giá dịch vụ chứng khoán, đơn cử như: Giảm giá đối với dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán…

Không thu đối với dịch vụ đăng ký niêm yết lần đầu, dịch vụ thay đổi đăng ký niêm yết,…

Mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện theo Thông tư số 127/2018/TT-BTC từ sau ngày 31/12/2021.

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19, tình hình thị trường chứng khoán, Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, ban hành sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán trong trường hợp cần thiết.

Huyền Châu
Bạn đang đọc bài viết Nhiều dịch vụ chứng khoán được tiếp tục miễn, giảm phí đến 31/12/2021 tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan