Nợ thuế tiếp tục tăng, ước tính gần 154 nghìn tỷ đồng

14/09/2023, 07:13
báo nói -

TCDN - Tổng cục Thuế cho biết, tổng số tiền nợ thuế ước tính tới thời điểm cuối tháng 8 là 153.693 tỷ đồng, tăng 1,6% so với thời điểm ngày 31/7/2023.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 8/2023 là 153.693 tỷ đồng, tăng 1,6% so với thời điểm ngày 31/7/2023, tăng 4% so với thời điểm ngày 31/12/2022. Lũy kế tính đến cuối tháng 8/2023 ước thu được 30.108 tỷ đồng

Kết quả thực hiện xử lý nợ từ khi Nghị quyết số 94/2019/QH14 có hiệu lực đến hết tháng 7/2023 ước đạt 37.059 tỷ đồng. Trong đó xử lý khoanh nợ tiền thuế là 28.983 tỷ đồng; xử lý xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 8.076 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang khẩn trương tổng hợp, chuẩn bị tài liệu để báo cáo Tổng kết việc thực hiện xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội.

Trước đó, Tổng cục Thuế đã có văn bản yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ.

Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế thực hiện rà soát, đảm bảo phân loại nợ đúng theo tính chất của từng khoản; hồ sơ phân loại nợ phải đầy đủ theo hướng dẫn tại Quy trình quản lý nợ thuế.

Trường hợp sau khi rà soát, phát hiện khoản nợ đã phân loại chưa đầy đủ hồ sơ, chưa đúng tính chất nợ thì cục thuế phải hoàn thiện hồ sơ phân loại hoặc thực hiện phân loại lại để đảm bảo số liệu tiền thuế nợ theo dõi trên hệ thống TMS được phân loại đúng tính chất nợ và có đầy đủ hồ sơ.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế thực hiện công khai thông tin của người nộp thuế có tiền thuế nợ quá hạn theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt tập trung vào người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn và kéo dài.

Về việc đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế, Tổng cục Thuế sẽ thông báo danh sách chi tiết người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/7/2023 trên địa bàn cục thuế quản lý.

Đối với người nộp thuế chỉ có tiền thuế nợ dưới 90 ngày, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay các biện pháp (gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử, mời lên làm việc, ban hành thông báo tiền thuế nợ) đôn đốc người nộp thuế nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, không để nợ thuế dây dưa, kéo dài, hạn chế nợ mới phát sinh.

Đối với người nộp thuế có tài khoản tiền thuế nợ thuế trên 90 ngày hoặc tài khoản tiền thuế nợ thuộc trường hợp lý phải khuyến chế, các loại thuế phải áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp quyết định cưỡng chế hết hiệu lực mà người nộp thuế chưa hoàn thành hoặc chưa đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế trong ngân sách nhà nước thì phải vừa chuyển sang áp dụng các biện pháp thoải mái phù hợp, đúng quy định.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Nợ thuế tiếp tục tăng, ước tính gần 154 nghìn tỷ đồng tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Công ty CP Bibica nợ thuế, tiền mặt cạn kiệt
Tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2023 vừa được công bố, Công ty CP Bibica (BBC) đang có số nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước là hơn 513 triệu đồng nhưng riêng tiền mặt chỉ còn hơn 158 triệu đồng.
Tập đoàn Đất Xanh nợ thuế, hàng tồn kho lớn
Theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2023, Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh có nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước là gần 815 tỷ đồng, tăng hơn rất nhiều so với hồi đầu năm.