Nửa đầu tháng 3, thu ngân sách nhà nước đạt gần 32 nghìn tỷ đồng

29/03/2022, 09:56

TCDN - Theo Tổng cục Thống kê, 15 ngày đầu tháng 3 tổng thu ngân sách nhà nước ước tính đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, tổng chi ngân sách ước tính đạt 56,8 nghìn tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 3/2022 ước tính đạt 31,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2022 đạt 359,9 nghìn tỷ đồng, bằng 25,5% dự toán năm.

Cụ thể, thu nội địa trong 15 ngày đầu tháng 3/2022 đạt 18,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 15/3/2022 đạt gần 289 nghìn tỷ đồng, bằng 24,6% dự toán năm, trong đó: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 31,7 nghìn tỷ đồng, bằng 20,6%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 47,5 nghìn tỷ đồng, bằng 23,1%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước 70,2 nghìn tỷ đồng, bằng 27,8%; thu thuế thu nhập cá nhân 38,6 nghìn tỷ đồng, bằng 32,7%; thu thuế bảo vệ môi trường 11,7 nghìn tỷ đồng, bằng 19,7%; thu tiền sử dụng đất 41,2 nghìn tỷ đồng, bằng 30,5%;

Thu chi ngân sách nhà nước quý I năm 2022.

Thu chi ngân sách nhà nước quý I năm 2022.

Thu từ dầu thô trong 15 ngày đầu tháng 3/2022 đạt 1.110 tỷ đồng; lũy kế đến ngày 15/3/2022 đạt 10,7 nghìn tỷ đồng, bằng 37,8% dự toán năm;

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 3/2022 đạt 12,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế đến ngày 15/3/2022 đạt 60,3 nghìn tỷ đồng, bằng 30,3% dự toán năm.

Tổng chi ngân sách nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 3/2022 ước tính đạt 56,8 nghìn tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2022 đạt 278,8 nghìn tỷ đồng, bằng 15,6% dự toán năm, trong đó: Chi thường xuyên đạt 205 nghìn tỷ đồng, bằng 18,4%; chi đầu tư phát triển 47,4 nghìn tỷ đồng, bằng 9%; chi trả nợ lãi 26,2 nghìn tỷ đồng, bằng 25,3%.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Nửa đầu tháng 3, thu ngân sách nhà nước đạt gần 32 nghìn tỷ đồng tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Ngân sách nhà nước bội thu 95 nghìn tỷ đồng
Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng ước đạt 323,8 nghìn tỷ đồng, tổng chi ngân sách nhà nước đạt 228,2 nghìn tỷ đồng. Ngân sách bội thu 95 nghìn tỷ đồng trong 2 tháng.