One Capital Hospitality - Chủ hãng kem Tràng Tiền lỗ hơn 476 tỷ đồng năm 2021

19/06/2022, 07:11

TCDN - Khoản lỗ ròng của One Capital Hospitality - chủ hãng kem Tràng Tiền trong năm 2021 lên tới hơn 476,5 tỷ đồng trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (tên cũ Ocean Hospitality, mã chứng khoán: OCH) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Cụ thể, năm 2021, One Capital Hospitality ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 476,54 tỷ đồng, lỗ thêm 390,7 tỷ đồng so với báo cáo mà công ty tự lập trước đó là 77 tỷ đồng.

Mức lợi nhuận sau thuế của One Capital Hospitality ghi nhận trong năm 2021 giảm mạnh so với mức lãi 271 tỷ năm 2020. Đây cũng là mức lỗ nặng nhất mà chủ hãng kem Tràng Tiền ghi nhận kể từ năm 2015 đến nay.

Đáng chú ý, khoản chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 289 tỷ đồng sau kiểm toán được công ty lý giải chủ yếu là do công ty mẹ và các công ty con thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

kem-trang-tien-7155

Báo cáo tài chính kiểm toán của One Capital Hospitality vẫn ghi nhận doanh thu thuần từ họat động bán hàng năm vừa qua của công ty đạt hơn 399 tỷ đồng, giảm gần 55% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, One Capital Hospitality còn kinh doanh dưới giá vốn trong năm vừa qua và ghi nhận khoản lỗ gộp gần 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 373 tỷ.

Trong năm 2021, lợi nhuận gộp của One Capital Hospitality giảm 379,7 tỷ đồng về âm 5,56 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 266,33 tỷ đồng về 18,8 tỷ đồng, tức giảm 93,4% so với cùng kỳ; chi phí tài chính giảm 66,12 tỷ đồng về 23,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp thêm 205,47 tỷ đồng lên 479,82 tỷ đồng, tức tăng 74,9%...

Về dòng tiền kinh doanh chính của One Capital Hospitality còn ghi nhận âm 120,9 tỷ đồng, so với cùng kỳ dương 63,9 tỷ đồng; dòng tiền đầu tư âm 29,8 tỷ đồng; dòng tiền tài chính dương 19,8 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của One Capital Hospitality là 2.216,7 tỷ đồng, giảm 18,2% so với đầu năm.

Trong năm 2021, One Capital Hospitality đã tăng trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi thêm 299,8 tỷ đồng lên 1.246 tỷ đồng; tăng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thêm 102,3 tỷ đồng lên 102,3 tỷ đồng.

Dù ghi nhận doanh thu thuần giảm hơn một nửa nhưng trong năm 2021 One Capital Hospitality vẫn có khoản lãi gộp hơn 97 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đơn vị kiểm toán đã nêu ra 3 vấn đề cần nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính năm 2021 của One Capital Hospitality.

Thứ nhất, Công ty con của One Capital Hospitality là Công ty TNHH Sao Hôm Nha Trang đã bán khoản nợ phải thu của Tràng Tiền Nha Trang giá trị trên 8,11 tỷ đồng.

Thứ hai, One Capital Hospitality cũng bán khoản nợ của Công ty Cổ phần Du lịch và Xúc tiến Đầu tư và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An với giá trị lần lượt 1 tỷ và hơn 404,7 triệu đồng. Việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi của các khoản nợ này được xác định căn cứ vào khả năng thu hồi từ việc bán nợ nêu trên.

Bên cạnh đó, đơn vị kiểm toán cũng lưu ý dự án Khách sạn Airport tại quận Tân Bình, Tp.HCM đang được thế chấp để bảo lãnh cho khoản vay của Công ty TNHH Pegasus Thăng Long với giá trị dự phòng là hơn 218 tỷ đồng tại ngày 31/12/2021.

PV
Bạn đang đọc bài viết One Capital Hospitality - Chủ hãng kem Tràng Tiền lỗ hơn 476 tỷ đồng năm 2021 tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan