Tag: Lỗ
EVN lỗ 16.586 tỷ đồng trong 6 tháng

EVN lỗ 16.586 tỷ đồng trong 6 tháng

17/09/2022, 15:21
Kết quả hoạt động kinh doanh nếu trừ đi chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, EVN ghi nhận lỗ 12.767 tỷ đồng và lỗ sau thuế là 16.586 tỷ đồng.
11 'ông lớn' lỗ hơn 11 nghìn tỷ đồng là đơn vị nào?

11 "ông lớn" lỗ hơn 11 nghìn tỷ đồng là đơn vị nào?

19/10/2021, 07:45
Năm 2020, trong 73 doanh nghiệp nhà nước là các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ - công ty con có 11 Tập đoàn, Tổng công ty còn lỗ lũy kế 11 nghìn tỷ đồng và 7 Công ty mẹ còn lỗ lũy kế 6 nghìn tỷ đồng.
CEO Group lỗ hơn 100 tỷ đồng trong 2020

CEO Group lỗ hơn 100 tỷ đồng trong 2020

02/02/2021, 11:14
Năm 2020, CEO Group lỗ 103 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lãi sau thuế 608 tỷ đồng.Theo thông tin vừa công bố, CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, CEO) báo doanh thu cả năm 2020 đạt 1.324 tỷ đồng doanh thu, giảm đến 70% so với năm trước đó.
1