Petrovietnam, Petrolimex, TKV,... vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trước thuế

15/12/2022, 15:11
báo nói -

TCDN - Năm 2022, dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 và tình hình bất ổn thế giới làm cho một số doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhưng các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban vẫn vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trước thuế.

Sáng 15/12, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước (UBQLVNN) tại doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch UBQLVNN cho biết, năm 2022, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 và tình hình bất ổn thế giới làm cho một số doanh nghiệp thuộc Ủy ban lợi nhuận giảm mạnh, có doanh nghiệp lỗ lớn, giảm vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, với nỗ lực và quyết tâm cao độ, vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng mọi thời cơ, các Tập đoàn, Tổng công ty vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. 

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, phát biểu tại Hội nghị.

Cụ thể, về sản xuất, kinh doanh năm 2022, tổng doanh thu công ty mẹ của 19 Tập đoàn, Tổng công ty ước đạt 1.123.334 tỷ đồng (bằng 114% kế hoạch và 133% so với năm 2021). Ngoại trừ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có lỗ đột biến, tổng lợi nhuận trước thuế của 18 Tập đoàn, Tổng công ty ước đạt 39.219 tỷ đồng (bằng 173% kế hoạch và bằng 117% so với năm 2021). Trong đó, 15/19 Tập đoàn, Tổng Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu; 17/19 Tập đoàn, Tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế; 16/19 Tập đoàn, Tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về nộp ngân sách nhà nước.

Một số Tập đoàn, Tổng công ty vượt mức kế hoạch tại nhiều chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh so với những năm trước như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoán sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)...

Về thực hiện và giải ngân vốn đầu tư năm 2022, sau 4 năm chuyển về Ủy ban quản lý, có 41 dự án nhóm A, 125 dự án nhóm B đã được các Tập đoàn, Tổng Công ty thuộc Ủy ban phê duyệt/triển khai thực hiện/hoàn thành đầu tư.

23DD2F27-6D25-4DC3-9BC7-34902795E1F1

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các Tập đoàn, Tổng công ty, Ủy ban đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật để triển khai thực hiện nhiều dự án đầu tư; trong đó, có 10 dự án lớn, quan trọng, cấp thiết đã chậm tiến độ từ nhiều năm, với tổng mức đầu tư khoảng 259.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lợi nhuận của một số doanh nghiệp thuộc Ủy ban giảm mạnh, có doanh nghiệp lỗ lớn, giảm vốn chủ sở hữu. Một số Tập đoàn, Tổng công ty còn hạn chế trong việc hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh được Ủy ban đã giao về triển khai và giải ngân một số dự án đầu tư; tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn. Một số Tập đoàn, Tổng công ty chưa thực hiện chế độ báo cáo theo đúng hạn định, đặc biệt là đối với các báo cáo tài chính và giám sát tài chính…

Năm 2023, Ủy ban tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền việc hoàn thiện hành lang pháp lý, phát triển mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Ủy ban để thực hiện tốt hơn chức năng cơ quan chuyên trách, chuyên nghiệp thực hiện thống nhất chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Kịp thời rà soát, tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các Tập đoàn, Tổng công ty phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển và khắc phục ảnh hưởng tiêu cực do dịch Covid-19.

PV
Bạn đang đọc bài viết Petrovietnam, Petrolimex, TKV,... vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trước thuế tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Năm 2023 sẽ kiểm toán nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn
Năm 2023, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện 129 nhiệm vụ, tập trung các chủ đề lớn gắn với việc quản lý, điều hành ngân sách, trong đó có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Petro Vietnam, BIDV, Vietinbank, Bảo Việt, cao tốc Bắc-Nam, sân bay Long Thành.