Phòng TNMT thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà thừa nhận giả mạo hồ sơ, chữ ký của dân

02/11/2020, 15:20

TCDN - Sau bài “Ninh Hoà, Khánh Hoà: Ai làm giả hồ sơ, “bùa phép” giấy tờ của dân?”, phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Ninh Hoà có văn bản gửi Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp thừa nhận có chuyện giả mạo chữ ký, hồ sơ của dân.

Ngày 16/10/2020, Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp đăng tải bài viết: “Ninh Hoà, Khánh Hoà: Ai làm giả hồ sơ, “bùa phép” giấy tờ của dân?”. Nội dung bài viết nêu các vấn đề cụ thể là ông Lê Văn Đanh nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất. Đến ngày hẹn lên lấy kết quả, ông Đanh không nhận được sổ mới, toàn bộ hồ sơ đã nộp mà cán bộ tên Đặng Huỳnh Chương (Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ninh Hoà) chỉ thông báo miệng là hồ sơ đã mất và không lập biên bản, giấy tờ thông báo.

Ngoài ra ông Đanh phát hiện trên hệ thống “Trung tâm dịch vụ Hành chính Công tỉnh Khánh Hoà” thì hồ sơ đã được trao trả và hoàn tất mọi thủ tục. Ngày 15/10/2020, ông Đanh còn phát hiện một việc "động trời" là có ai đó đã giả chữ ký tôi, ký nhận hồ sơ tôi đã nộp là “Họp gia đình để thống nhất diện tích xin chuyển mục đích sử dụng đất”.

Trên hệ thống “Trung tâm dịch vụ Hành chính Công tỉnh Khánh Hoà” ông Đanh phát hiện hồ sơ đã được trao trả và hoàn tất mọi thủ tục.

Trên hệ thống “Trung tâm dịch vụ Hành chính Công tỉnh Khánh Hoà” ông Đanh phát hiện hồ sơ đã được trao trả và hoàn tất mọi thủ tục.

Mới đây, phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Ninh Hoà đã gửi đến Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp văn bản 1917/TNMT về việc phản hồi một số nội dung thông tin về vụ việc giải quyết hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của ông Lê Văn Đanh. Tại văn bản này, Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Ninh Hoà cũng khẳng định hồ sơ ông Đanh bị mất hay thất lạc trước khi PV Tạp chính Tài chính Doanh nghiệp đến làm việc là có thật.

Tại văn bản 1917/TNMT này, Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Ninh Hoà có nêu: “Được sự đồng ý của ông Đanh, ngày 9/10/2020, ông Chương đã xử lý kết thúc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của ông Đanh trên hệ thống hành chính công, tránh để tình trạng hồ sơ trễ hạn trên hệ thống hành chính công của tỉnh và cũng hạn chế để người dân đi lại nhiều lần. Ông Chương đã tự ý ký vào đơn xin rút hồ sơ của ông Lê Văn Đanh để kết thúc hồ sơ trên hệ thống điện tử là không đúng quy định. Tuy nhiên, hiện hồ sơ đã được tìm thấy và đang thực hiện trình UBND thị xã giải quyết cho ông Lê Văn Đanh”.

Hồ sơ ông Đanh trên “Trung tâm dịch vụ Hành chính Công tỉnh Khánh Hoà” đã qua bước đóng thuế đất, ra sổ mới, giao sổ cho dân. Tuy nhiên, ông Đanh chưa hề đóng thuế, chưa hề nhận sổ... vậy ai đã làm việc đó?

Hồ sơ ông Đanh trên “Trung tâm dịch vụ Hành chính Công tỉnh Khánh Hoà” đã qua bước đóng thuế đất, ra sổ mới, giao sổ cho dân. Tuy nhiên, ông Đanh chưa hề đóng thuế, chưa hề nhận sổ... vậy ai đã làm việc đó?

Như vậy có thể khẳng định rằng, trước khi PV Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp phỏng vấn ông Đặng Huỳnh Chương và ông Nguyễn Sơn Vũ (Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Ninh Hoà) là hồ sơ ông Đanh chưa hề tìm thấy. Ngoài ra, chính ông Vũ cũng thừa nhận rằng, ông Chương đã vi phạm khi giả chữ ký của ông Đanh. Ngoài ra ông Chương còn kết thúc hồ sơ trên hệ thống để “tránh trễ hạn” trên hệ thống hành chính công của tỉnh là không đúng quy định.

Vậy một cán bộ làm giả hồ sơ dân, giả chữ ký của dân như vậy Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Ninh Hoà sẽ xử lý ra sao? Trách nhiệm của ông Nguyễn Sơn Vũ (Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Ninh Hoà) ở đâu khi cán bộ cấp dưới làm sai? Bản thân ông Vũ cũng dối dân, nói dối báo chí là hồ sơ đã mất, hay thất lạc không biết. Trong khi đó, trên hệ thống hành chính công do ông Vũ điều hành thì hồ sơ ông Đanh đã “trả kết quả, có sổ”.

Có một vấn đề đáng nói tại văn bản 1917/TNMT, ông Vũ khẳng định là “Được sự đồng ý của ông Đanh, ngày 9/10/2020, ông Chương đã xử lý kết thúc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của ông Đanh trên hệ thống hành chính công, tránh để tình trạng hồ sơ trễ hạn trên hệ thống hành chính công của tỉnh và cũng hạn chế để người dân đi lại nhiều lần”.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Tài chính Doanh nghiệp, ông Đanh khẳng định rằng: “Tôi chưa bao giờ đồng ý cho bất kỳ ai xử lý hay kết thúc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất. Ngoài ra, tôi cũng không bao giờ yêu cầu ông Chương giả chữ ký của tôi. Ông Vũ đang bịa đặt, vu khống tôi. Hiện tôi đã làm đơn gửi cơ quan công an tỉnh Khánh Hoà điều tra rõ vụ việc ai làm giả hồ sơ, chữ ký của tôi để hợp thức hoá giấy tờ trên hệ thống hành chính công của tỉnh”.

Trên hệ thống “Trung tâm dịch vụ Hành chính Công tỉnh Khánh Hoà” thì hồ sơ ông Đanh đã được trả. Vậy ai đã nhận, trong khi chính ông Đanh chưa hề nhận?

Trên hệ thống “Trung tâm dịch vụ Hành chính Công tỉnh Khánh Hoà” thì hồ sơ ông Đanh đã được trả. Vậy ai đã nhận, trong khi chính ông Đanh chưa hề nhận?

Trong 13 bước tại hệ thống Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hoà có bước 7 là “Xác định và ban hành thông báo nghĩa vụ tài chính”. Bước 8 là “Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, nộp chứng từ cho Bộ phận một cửa UBND cấp huyện”. Bước 9 là “Tiếp nhận bổ sung hồ sơ khi nhận được chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, chuyển chứng từ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký để in Giấy chứng nhận”. Bước 10 là “In Giấy chứng nhận, chuyển đến UBND cấp huyện để ký”. Đến bước 12 là “Cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa UBND cấp huyện”. Bước 13 là “Trả kết quả”.

Chính vì vậy, nên trong bài viết trước có đặt câu hỏi: “Có hay không việc tắc trách trong thi hành công vụ? Có hay không việc lợi dụng chức vụ quyền hạn để cố tình vi phạm trong thi hành công vụ? là hoàn toàn đúng. Bởi vì ngay trên hệ thống công của tỉnh Khánh Hoà đã hoàn thành các bước 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Theo ông Nguyễn Sơn Vũ (Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Ninh Hoà) thì chính cán bộ tên Đặng Huỳnh Chương là người giả chữ ký ông Đanh.

Theo ông Nguyễn Sơn Vũ (Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Ninh Hoà) thì chính cán bộ tên Đặng Huỳnh Chương là người giả chữ ký ông Đanh.

Liên quan đến việc này, PV Tài chính Doanh nghiệp đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Vĩnh Thạnh, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hoà. Ông Thạnh cho hay: “Tôi đã biết vụ việc làm giả hồ sơ, chữ ký của ông Đanh rồi. Hiện tôi đã ký văn bản thành lập đội Thanh tra, kiểm tra toàn bộ vụ việc trên. Nếu có phát hiện sai phạm của cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Ninh Hoà, chúng tôi sẽ xử lý và sớm thông tin cho Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp để thông tin”.

Qua vụ việc này có thể nhận thấy cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Ninh Hoà làm việc quan liêu, có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng khi làm giả hồ sơ của dân. Qua đây, đề nghị Cơ quan Công an tỉnh Khánh Hoà, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hoà vào cuộc làm rõ sai phạm tại Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Ninh Hoà.

“Không riêng về vụ này, trước đây, tôi từng bị mất tiền đặt cọc vì sự chậm trễ của cán bộ làm hồ sơ. Lúc đó, gia đình tôi phải đền 4 tỷ tiền cọc. Nếu hôm đó, không có PV Tài chính Doanh nghiệp phỏng vấn lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Ninh Hoà thì hồ sơ tôi không biết bao giờ tìm ra. Bởi từ trước đó, họ bảo hồ sơ tôi đã mất, thất lạc đâu không biết. Khi đó, tôi phải đền cọc cho khách hàng 2 tỷ đồng. Vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc tôi mất tiền”, ông Đanh chia sẻ

Liên quan đến vụ việc này, Tài chính Doanh nghiệp tiếp tục thông tin.

Thái Minh
Bạn đang đọc bài viết Phòng TNMT thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà thừa nhận giả mạo hồ sơ, chữ ký của dân tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

4
17
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp