Quảng Ninh tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, vận tải

28/08/2023, 15:14

TCDN - UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ban ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế để tăng cường các biện pháp quản lý thuế trong các khoản thu liên quan đến các lĩnh vực: đất đai, chuyển nhượng và kinh doanh bất động sản, khai thác tài nguyên khoáng sản, hoạt động xây dựng cơ bản, hoạt động vận tải...

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Chỉ thị về việc tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, theo Cổng thông tin điện tử Cục Thuế Quảng Ninh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Cục Thuế Quảng Ninh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Tổ chức tốt hoạt động của Ban Chỉ đạo để triển khai kịp thời, có hiệu quả các nội dung, chương trình, kế hoạch cải cách hiện đại hóa ngành Thuế; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 theo đúng lộ trình của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Đồng thời, chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền về chính sách, pháp luật thuế và Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan xây dựng quy chế phối hợp cụ thể trên từng lĩnh vực để tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 theo quy định.

Cục Thuế Quảng Ninh cũng được giao nhiệm vụ tham gia hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới, phù hợp với thông lệ quốc tế; thủ tục hành chính về thuế theo hướng đơn giản, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện; tạo điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đảm bảo nguồn thu cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh cũng như cả nước…

Triển khai thực hiện tốt các ứng dụng hiện đại hóa công tác quản lý thuế để tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ thuế, cũng như đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong nền kinh tế số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế phù hợp với định hướng xây dựng Chính phủ điện tử. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thuế thuộc phạm vi quản lý có chất lượng cao, chuyên sâu, chuyên nghiệp, liêm chính đáp ứng yêu cầu quản lý Thuế hiện đại.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với Cục Thuế tuyên truyền về Chiến lược cải cách hệ thống Thuế đến năm 2030; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với cơ quan Thuế để tăng cường các biện pháp quản lý đối với người nộp thuế trong các khoản thu liên quan đến các lĩnh vực: đất đai, chuyển nhượng và kinh doanh bất động sản, khai thác tài nguyên khoáng sản, hoạt động xây dựng cơ bản, hoạt động vận tải...;

Đồng thời triển khai xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa các ngành để thường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin về người nộp thuế nhằm xây dựng kho dữ liệu tập trung, phục vụ cho việc khai thác thông tin và quản lý người nộp thuế.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức quán triệt đến các ban, ngành và các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của địa phương mình về Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; chỉ đạo các ban, ngành có liên quan, các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế trong công tác tuyên truyền hệ thống pháp luật về thuế; quản lý, khai thác nguồn thu, đặc biệt là quản lý thuế đối với lĩnh vực hộ, cá nhân kinh doanh; đề ra các biện pháp chống thất thu thuế nhằm huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước và thực hiện thắng lợi Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Huyền Châu
Bạn đang đọc bài viết Quảng Ninh tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, vận tải tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Quảng Ninh nợ thuế tiếp tục gia tăng
Tình hình nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục gia tăng. Tính đến thời điểm chốt nợ 30/4/2023, tổng tiền thuế nợ tăng 2.617 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2022, bằng 13,64% dự toán giao thu năm 2023.
Quảng Ninh khai thuế điện tử đạt hơn 99%
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế một cách thuận tiện nhất, Cục Thuế Quảng Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số trên các mặt như hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử.