Quý 1/2024, Lâm Đồng tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 4.200 tỷ đồng

02/04/2024, 14:14

TCDN - Trong qúy 1/2024, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước đạt 4.226,6 tỷ đồng, bằng 29,9% dự toán địa phương, tăng 2,7% so với cùng kỳ.

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng cho thấy, tính đến ngày 31/3/2024 tổng thu ngân sách nhà nước đạt 4.226,6 tỷ đồng, bằng 29,9% dự toán địa phương, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng chi ngân sách địa phương đạt 3.110 tỷ đồng, bằng 56,9% so cùng kỳ.

Screen Shot 2024-04-02 at 8.58.30 AM

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt 630 tỷ đồng/6.940,487 tỷ đồng, đạt 9,1% kế hoạch tăng 0,6% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh, kế hoạch vốn 5.158,9 tỷ đồng, hiện tại số giải ngân 533 tỷ đồng, đạt 10,3% kế hoạch. Đối với nguồn ngân sách Trung ương, kế hoạch vốn 1.781,6 tỷ đồng, hiện tại số giải ngân 97 tỷ đồng, đạt 5,4% kế hoạch.

Bên cạnh đó, tình hình thu hút đầu tư trong quý I/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng, không có dự án đầu tư cấp mới. Chỉ có 07 dự án được điều chỉnh nội dung dự án đầu tư, gồm: 04 dự án trong khu công nghiệp, 03 dự án ngoài khu công nghiệp. Trong đó, tổng vốn điều chỉnh tăng 3.528 tỷ đồng, tổng diện tích điều chỉnh tăng 1,36 ha. Có 03 dự án chấm dứt hoạt động đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư 57 tỷ đồng, tổng diện tích đất 3,44 ha.

Đối với lĩnh vực ngân hàng, tính đến ngày 31/3/2024, vốn huy động đạt 101.000 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ của các tổ chức tín dụng đạt 176.000 tỷ đồng, tăng 10,3%. Nợ xấu của các tổ chức tín dụng là 1.150 tỷ đồng, chiếm 0,65% tổng dư nợ, tăng 141% so cùng kỳ. Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn đạt 126.500 tỷ đồng. Dư nợ cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 16.200 tỷ đồng. tín dụng chính sách thông qua ngân hàng Chính sách xã hội đạt 5.828 tỷ đồng.

Ngoài ra, tình hình kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lưu trú, ăn uống... duy trì tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong quý I/2024 ước đạt 20.391,1 tỷ đồng, tăng 14,6%. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 14.138,5 tỷ đồng, tăng 16,6%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch đạt 3.717,3 tỷ đồng, tăng 14,9%. Doanh thu dịch vụ khác đạt 2.535,3 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ.

Thanh Quang
Bạn đang đọc bài viết Quý 1/2024, Lâm Đồng tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 4.200 tỷ đồng tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan