Quý 4/2019: Masan MEATLife lỗ ròng hơn 37 tỷ đồng

26/01/2020, 16:45

TCDN - Theo báo cáo tài chính quý IV/2019, Masan MEATLife (UPCoM: MML) đạt 3.695 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 6,3% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành thịt đóng góp 220 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ.

04-2_thzi

Chi phí tài chính và chi phí bán hàng tăng 61% và 32% lên lần lượt 111 tỷ đồng và 241 tỷ đồng. Chi phí tài chính công ty tăng mạnh do nhu cầu bổ sung vốn lưu động để phục vụ chiến lược mở rộng sản xuất kinh doanh. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 15% xuống 185 tỷ đồng.

Kết quả, công ty báo lãi sau thuế quý IV gần 46 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là âm 37 tỷ đồng. Trong khi đó, phần lợi ích của cổ đông không kiểm soát lên gấp đôi và đạt 83 tỷ đồng. 

Lũy kế cả năm 2019, công ty đạt 13.799 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 1,3% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 115,3 tỷ đồng, tăng 20,7%. 

So với kế hoạch, với việc đạt 14.575 tỷ đồng doanh thu và 370 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt lần lượt gần 8% và 37%.

Tại thời điểm cuối năm 2019, công ty có 14.711 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 15% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn tăng từ 3.511 tỷ đồng lên thành 4.326 tỷ đồng, trong đó trả trước cho người bán tăng 80% lên 678,7 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khác lên gấp 5 lần và đạt 116 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 28% so với đầu năm lên mức 7.118 tỷ đồng.

Thu Hà
Bạn đang đọc bài viết Quý 4/2019: Masan MEATLife lỗ ròng hơn 37 tỷ đồng tại chuyên mục Thị trường của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan