Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 1.100 tỷ đồng

10/08/2021, 16:29

TCDN - Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết Quý II năm 2021 (đến hết ngày 30/6/2021) là 1.122,920 tỷ đồng.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 1.100 tỷ đồng.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 1.100 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu Quý II/2021.

Theo đó, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết Quý II năm 2021 (đến hết ngày 30/6/2021): 1.122,920 tỷ đồng.

Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết Quý I năm 2021 (đến hết ngày 31/3/2021): 5.340,068 tỷ đồng;

Tổng số trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong Quý II năm 2021 (từ ngày 01/4/2021 đến hết ngày 30/6/2021): 0 đồng;

Tổng số sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong Quý II năm 2021 (từ ngày 01/4/2021 đến hết ngày 30/6/2021): 4.220,314 tỷ đồng;

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dương trong Quý II năm 2021: 3,172 tỷ đồng;

Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm trong Quý II năm 2021: 5 triệu đồng.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 1.100 tỷ đồng tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan