Quỹ Bình ổn giá xăng dầu năm 2020 chỉ còn dư hơn 9,2 nghìn tỷ

19/02/2021, 21:54

TCDN - Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết Quý IV năm 2020 (đến hết ngày 31/12/2020) là 9.234,614 tỷ đồng.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu năm 2020 còn dư hơn 9,2 nghìn tỷ đồng.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu năm 2020 còn dư hơn 9,2 nghìn tỷ đồng.

Ngày 19/2, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý IV/2020. Theo đó, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết Quý IV năm 2020 (đến hết ngày 31/12/2020) là 9.234,614 tỷ đồng;

Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2019 là 2.779,815 tỷ đồng.

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I năm 2020 (đến hết ngày 31/3/2020) là  4.958,420 tỷ đồng.

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý II năm 2020 (đến hết ngày 30/6/2020) là 9.981,693 tỷ đồng.

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý III năm 2020 (đến hết ngày 30/9/2020) là 10.049,261 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý IV năm 2020 (từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020) là 793,928 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý IV năm 2020 (từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020) là 1.614,266 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý IV năm 2020 là 5,691 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/12/2020, trong tổng số 33 thương nhân đầu mối có 30 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư dương Quỹ BOG, và 3 thương nhân có số dư âm là: Công ty Cổ phần Lọc hóa Dầu Nam Việt (-24,654 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nhật Minh (-3.426 nghìn đòng); Tổng công ty TM Sài Gòn TNHH MTV (-13,059 tỷ đồng). 

T. Phương
Bạn đang đọc bài viết Quỹ Bình ổn giá xăng dầu năm 2020 chỉ còn dư hơn 9,2 nghìn tỷ tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan