Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dư trên 2.700 tỷ đồng

11/02/2020, 11:18

TCDN - Theo thông tin của Bộ Tài chính số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) đến hết Quý IV/2019 (đến hết ngày 31/12/2019) là 2.779,815 tỷ đồng.

gia xang

Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG Quý IV/2019. Theo đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018: 3.504,376 tỷ đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I/2019 (đến hết ngày 31/3/2019): - 620,643 tỷ đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý II/2019 (đến hết ngày 30/6/2019): - 499,932 tỷ đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý III/2019 (đến hết ngày 30/9/2019): 2.019,246 tỷ đồng;

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý IV năm 2019 (từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 31/12/2019): 1.278,604 tỷ đồng;

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý IV năm 2019 (từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 31/12/2019): 520,276 tỷ đồng;

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý IV năm 2019: 2,250 tỷ đồng;

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý IV năm 2019: 8 triệu đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý IV năm 2019 (đến hết ngày 31/12/2019): 2.779,815 tỷ đồng;

Tính đến thời điểm 31/12/2019, trong tổng số 29 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối, có 19 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư dương Quỹ BOG Xăng dầu, trong đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có số dư lớn nhất: 1.433,499 cao hơn quý III/2019 là 308,219 tỷ đồng; Và 10 đơn vị kinh doanh xăng dầu âm Quỹ BOG Xăng dầu, trong đó Tổng Công ty dầu Việt Nam (PVOil) có số âm Quỹ lớn nhất lên tới – 198,578 tỷ đồng, thấp hơn quý III là 58,705 tỷ đồng.

Thu Hà
Bạn đang đọc bài viết Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dư trên 2.700 tỷ đồng tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

4
17
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp