Sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp gia công trong khu phi thuế quan được miễn thuế nhập khẩu

06/09/2020, 14:22
báo nói -

TCDN - Doanh nghiệp ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài nhưng cung cấp toàn bộ nguyên liệu, linh kiện để thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công sản phẩm, sau đó nhận lại sản phẩm để xuất khẩu ra nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 5864/TCHQ-TXNK ngày 4/9/2020 chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra hồ sơ hàng hóa xuất nhập khẩu, sổ sách, chứng từ kế toán, chứng từ thanh toán và các tài liệu có liên quan đối với trường hợp doanh nghiệp ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài nhưng thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công (thuê gia công lại) và xử lý như sau:

Trường hợp doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công lại không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài (doanh nghiệp nội địa cung cấp toàn bộ nguyên liệu, linh kiện cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan) thì sản phẩm gia công khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 8 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, khoản 1 Điều 22 Nghị định 134/2016/NĐ-CP và công văn số 6519/BTC-TCHQ ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính.

Các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công lại có thể được miễn thuế nếu đáp ứng đầy đủ các quy định.

Các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công lại có thể được miễn thuế nếu đáp ứng đầy đủ các quy định.

Trường hợp doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công lại có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì sản phẩm gia công khi nhập khẩu vào thị trường trong nước phải kê khai, nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 134/2016/NĐ-CP và điểm 2 công văn số 3018/TCHQ-TXNK ngày 11/5/2020 của Tổng cục Hải quan.

Như vậy, đối với trường hợp doanh nghiệp ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài nhưng thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công sản phẩm (thuê gia công lại) doanh nghiệp cung cấp toàn bộ nguyên liệu, linh kiện cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan để gia công, sau đó nhận lại sản phẩm để xuất khẩu ra nước ngoài thì được miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan đề nghị các doanh nghiệp liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được xử lý miễn thuế theo hướng dẫn nêu trên.

Trước đó, một số doanh nghiệp nước ngoài tại Bình Dương phản ánh tình trạng bị cơ quan hải quan truy thu thuế hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty TNHH quốc tế Chutex, Công ty TNHH PungKook Sài Gòn II ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài nhưng thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công sản phẩm (thuê gia công lại). Trong đó, doanh nghiệp cung cấp toàn bộ nguyên liệu, linh kiện cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan để gia công sau đó nhận lại sản phẩm gia công để xuất khẩu ra nước ngoài. Tuy nhiên lại bị hải quan Bình Dương truy thu thuế hàng chục tỷ đồng.

Vì vậy, các doanh nghiệp đã kêu cứu lên Bộ Tài chính, thậm chí cả Chính phủ về việc cơ quan Hải quan truy thu thuế đối với hàng hóa mà doanh nghiệp được chế xuất gia công.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp gia công trong khu phi thuế quan được miễn thuế nhập khẩu tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan