Tăng trưởng GRDP của 5 thành phố trực thuộc Trung ương

30/03/2023, 11:04
báo nói -

TCDN - Trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Hải Phòng hiện đang dẫn đầu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) với mức tăng 9,65%; Đà Nẵng tăng 7,12; Hà Nội tăng 5,80%; Cần Thơ tăng 4,02%; Tp.HCM thấp nhất chỉ đạt 0,7%.

Tổng cục Thống kê cho biết tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1 năm 2023 tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,52%, đóng góp 8,85% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 0,4%, làm giảm 4,76%; khu vực dịch vụ tăng 6,79%, đóng góp 95,91%.

Trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Hải Phòng là địa phương có tốc độ tăng GRDP quý 1 năm 2023 cao nhất, đạt 9,65% và đứng vị trí thứ 3 trong 63 địa phương (sau Hậu Giang và Bình Thuận); Đà Nẵng tăng 7,12%, đứng vị trí thứ 19/63 địa phương. GRDP của Hà Nội tăng 5,80%, đứng vị trí thứ 3 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương và xếp thứ 32/63 địa phương. Đứng vị trí thứ 4 là Cần Thơ với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 4,02%, xếp thứ 43/63 địa phương. Tăng trưởng của Tp.HCM chỉ đạt 0,7%, thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương và xếp hạng 56/63 địa phương.

Tăng trưởng GRDP của 5 thành phố trực thuộc trung ương.

Tăng trưởng GRDP của 5 thành phố trực thuộc trung ương.

Tổng giá trị tăng thêm quý 1 năm 2023 của Hà Nội ước tính đạt 6,21% so với quý 1 năm 2022, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,11%, đóng góp 0,05 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 2,41%, đóng góp 0,51 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn trong nền kinh tế Thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng khá với mức tăng 7,4%, đóng góp 5,64 điểm phần trăm. Trong khu vực dịch vụ, một số ngành tăng trưởng cao và đóng góp nhiều vào mức tăng chung như: Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (bao gồm du lịch, lữ hành) tăng 35,13%, đóng góp 1,04 điểm phần trăm; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,69%, đóng góp 0,92 điểm phần trăm; bán buôn, bán lẻ tăng 8,22%, đóng góp 0,84 điểm phần trăm….

Tổng giá trị tăng thêm quý 1 năm 2023 của Hải Phòng ước tính tăng 9,83% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,49%, đóng góp 0,02 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,09%, đóng góp 6,04 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 10,21% đóng góp 3,77 điểm phần trăm. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định là điểm sáng, là động lực tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng với giá trị tăng thêm tăng 11,97%, đóng góp 5,84 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Nhờ đà phục hồi tích cực của hoạt động du lịch và các lĩnh vực dịch vụ khác đi kèm, kinh tế thành phố Đà Nẵng quý 1 năm 2023 vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng khá với mức tăng 7,84% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 11,53%, đóng góp 8,86 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 0,01%; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 4,74%, làm giảm 1,02 điểm phần trăm.

Tăng trưởng tổng giá trị tăng thêm quý 1 năm 2023 của Cần Thơ đạt 4,28% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,60%, đóng góp 0,08 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 2,64%, đóng góp 0,87 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,19%, đóng góp 3,33 điểm phần trăm.

Tp.HCM có mức tăng trưởng quý 1 năm 2023 thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, chỉ đạt 0,70% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực dịch vụ (chiếm hơn 65% GRDP của thành phố) tăng 2,07% đóng góp 1,53 điểm phần trăm trong tốc độ tăng chung, trong đó có đến 4/9 ngành dịch vụ trọng yếu có mức tăng trưởng âm (Vận tải kho bãi; thông tin và truyền thông; kinh doanh bất động sản; y tế và hoạt động cứu trợ xã hội); khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 3,60%, làm giảm 0,91 điểm phần trăm; khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,06%, đóng góp 0,01 điểm phần trăm.

Về các tỉnh trên cả nước, GRDP so với cùng kỳ năm trước tăng ở 58 địa phương và giảm ở 5 địa phương trên cả nước. Nhiều địa phương ghi nhận tốc độ tăng GRDP cao hơn tốc độ tăng GDP: Hậu Giang tăng 12,67%; Bình Thuận tăng 9,86%; Hải Phòng tăng 9,65%; Khánh Hòa tăng 9,07%; Cà Mau tăng 9,05%… Ở chiều ngược lại, tăng trưởng GRDP của một số địa phương giảm là Quảng Ngãi (-1,07%), Vĩnh Phúc (-2,47%), Bà Rịa - Vũng Tàu (-4,75%), Quảng Nam (-10.88%), Bắc Ninh (-11,85%).

Hà Giang
Bạn đang đọc bài viết Tăng trưởng GRDP của 5 thành phố trực thuộc Trung ương tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan