Tạp chí Tài chính doanh nghiệp ban hành quy trình phản biện bài báo khoa học

10/08/2019, 16:32

TCDN - Để nâng cao chất lượng nội dung, hàm lượng khoa học, đồng thời tuân thủ các quy định về nội dung, hình thức của bài báo khoa học theo định hướng của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp đã ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Biên tập và quy trình phản biện bài báo khoa học.

20230330_172206

Hội đồng Biên tập của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp gồm 11 thành viên. Đây là những nhà khoa học, nhà quản lý có thực tiễn và có uy tín trong các lĩnh vực chuyên ngành phù hợp với mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí (theo giấy phép hoạt số 65/GP-BTTTT ngày 31/1/2018).

Theo quy trình quản lý, phản biện của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, phạm vi đăng bài bao gồm: Các bài báo, công trình nghiên cứu mới, tổng quan hoặc chuyên sâu, có giá trị khoa học và thực tiễn, thuộc các lĩnh vực kinh tế học; kinh doanh; tài chính - ngân hàng - bảo hiểm; kế toán - kiểm toán; quản trị - quản lý…

Đối tượng đăng bài là các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, các nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên các trường kinh tế.

Về hình thức bài báo, Tạp chí yêu cầu: 1 - Bài báo được viết bằng tiếng Việt. 2 - Bài báo khoa học cần được viết theo trình tự sau: Tóm tắt (nêu ý tưởng và nội dung tóm tắt của bài báo); Từ khóa; Tác giả cần đưa ra 3 đến 5 từ khoá của bài viết theo thứ tự alphabet, thể hiện đặc trưng cho chủ đề của bài viết; Mở đầu (tổng quan tình hình nghiên cứu, tính thời sự của vấn đề, đặt vấn đề); Nội dung (phương pháp, phương tiện, nội dung, kết quả nghiên cứu); Kết luận và Tài liệu tham khảo.

3 - Phần Tóm tắt không quá 10 dòng, đặt sau tiêu đề bài báo và tên tác giả bài báo. Bài báo toàn văn không dài quá 10 trang đánh máy. Các thuật ngữ khoa học và đơn vị đo lường viết theo quy định của Nhà nước; các công thức, hình vẽ cần được viết theo các ký hiệu thông dụng; các trích dẫn, chú thích, chú giải cần ngắn gọn, chính xác.

4 - Bài báo được đánh máy trên khổ giấy A4, phông chữ (font) Times New Roman (unicode), cỡ chữ (size) 14 thống nhất cho toàn bài, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, cách trên, cách dưới 2,5 cm. Cuối bài có ghi rõ họ tên, học hàm học vị, cơ quan công tác, địa chỉ, số điện thoại của tác giả. Ban Biên tập chỉ nhận những bài có bố cục rõ ràng, cô đọng, súc tích (bản mềm gửi qua email).

5 - Phần Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự trích dẫn trong bài (ghi tên đối với người Việt, họ với người nước ngoài), không trích dẫn quá 10 tài liệu và được ghi theo trình tự: số thứ tự, tên tác giả, năm xuất bản, tên ấn phẩm, cơ quan xuất bản, tập, số, nơi xuất bản, trang trích dẫn. Các tên nước ngoài được ghi bằng ký tự Latinh. 

Xem chi tiết quy trình phản biện của Hội đồng Biên tập Tạp chí tại đây.

Hà Quyên
Bạn đang đọc bài viết Tạp chí Tài chính doanh nghiệp ban hành quy trình phản biện bài báo khoa học tại chuyên mục Bài báo khoa học của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan