Thái Nguyên: Công ty TNHH Long Khánh chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế

21/09/2022, 07:27
báo nói -

TCDN - Công ty TNHH Long Khánh bị yêu cầu nộp gần 80 triệu đồng tiền thuế chưa kê khai, tính thiếu vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên.

Thanh tra tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kết luận số 07/TT-TTR về việc thanh tra Công ty TNHH Long Khánh, qua đó, yêu cầu doanh nghiệp nộp gần 80 triệu đồng tiền thuế chưa kê khai, tính thiếu vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh.

ho-tro-tien-thue-nha-cho-nlđ-HN

Theo Kết luận thanh tra số 07/TT-TTR, công ty mở sổ theo dõi công nợ chi tiết với người mua, người bán, nhưng cuối kỳ kế toán không có biên bản đối chiếu công nợ. Công ty tính thời gian phân bổ chi phí trả trước đối với một số công cụ, dụng cụ chưa đúng quy định. Năm 2019, 2020, 2021, công ty chưa thực hiện trích 5% quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 3% quỹ phúc lợi theo điều lệ công ty.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra cũng phát hiện một số vi phạm về chấp hành các quy định về nghĩa vụ với Nhà nước. Công ty hạch toán thiếu chi phí 85.057.367 đồng, cụ thể: Xác định chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp chưa chính xác do sai số học, dẫn tới thiếu chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp là 8.581.177 đồng; phân bổ vào chi phí trả trước đối với một số công cụ, dụng cụ thiếu giá trị 76.476.190 đồng.

Bên cạnh đó, công ty cũng hạch toán thừa chi phí 459.604.974 đồng, cụ thể: Phân bổ vào chi phí trả trước thừa (2 lần) đối với bộ bàn trà và ghế sofa 17.500.000 đồng, chưa đúng theo quy định; hạch toán vào chi phí đối với 6 chứng từ thanh toán dùng tiền mặt có tổng giá trị thanh toán trong ngày từ 20 triệu đồng trở lên với số tiền 71.648.714 đồng, chưa đúng với quy định; hạch toán vào chi phí đối với tiền lương phát sinh sau khi đã có biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành của 3 công trình 264.585.853 đồng, chưa đúng theo quy định; đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho giám đốc công ty và hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp 105.870.407 đồng, chưa đúng quy định.

Công ty thực hiện kê khai, quyết toán và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp cơ bản đầy đủ. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, công ty chưa nộp số thuế đã kê khai năm 2021 là 444.587.956 đồng, gồm 379.147.800 đồng thuế giá trị gia tăng, 65.440.156 đồng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công ty hạch toán thiếu chi phí dẫn đến quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 14.325.174 đồng. Công ty hạch toán vào chi phí một số khoản chi không đủ điều kiện được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 86.952.140 đồng và thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ là 7.164.871 đồng.

Qua thanh tra cho thấy, công ty ký hợp đồng lao động với người lao động đầy đủ, chi trả lương cho người lao động bằng tiền mặt, có bảng chấm công, chữ ký của người lao động, không nợ lương người lao động. Tuy nhiên, việc công ty thực hiện ký hợp đồng lao động nhiều hơn hai lần liên tiếp đối với những hợp đồng lao động xác định thời hạn là chưa đúng quy định tại Khoản 2, Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2012 và điểm c, khoản 1, Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019.

Công ty đăng ký, đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động cơ bản đầy đủ, đúng quy định. Việc chi trả bảo hiểm ốm đau, thai sản đúng quy định theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Tuy nhiên, việc công ty chưa thực hiện đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động có hợp đồng từ đủ 1 tháng trở lên là chưa đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trên cơ sở tồn tại, vi phạm được phát hiện, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Công ty TNHH Long Khánh chấn chỉnh công tác quản lý. Công ty có trách nhiệm chấp hành tốt công tác hạch toán, kế toán theo quy định của Luật Kế toán, Thông tư số 133/2016/TT-BTC, đồng thời kê khai và nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế.

Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu công ty thực hiện ký hợp đồng lao động đối với lao động xác định thời hạn theo quy định, đồng thời đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động có hợp đồng từ đủ 1 tháng trở lên theo quy định.

Về kinh tế, Thanh tra tỉnh yêu cầu công ty thực hiện nộp đầy đủ số tiền thuế đã kê khai năm 2021 là 444.587.856 đồng, gồm thuế giá trị gia tăng là 379.147.800 đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp là 65.440.156 đồng.

Đồng thời, công ty có trách nhiệm nộp số tiền thuế chưa kê khai, tính thiếu là 79.791.837 đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên.

Thành Nam
Bạn đang đọc bài viết Thái Nguyên: Công ty TNHH Long Khánh chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Loạt công ty chứng khoán bị phạt nặng
Vì vi phạm chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phạt Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest; Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình; Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS với số tiền hàng trăm triệu đồng.