Thanh Hóa: Hơn 14 tỷ đồng thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp

30/08/2022, 19:48
báo nói -

TCDN - Thanh Hóa sẽ thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, hỗ trợ về công nghệ, tư vấn và phát triển nguồn nhân lực.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 27.000 doanh nghiệp, trong đó hơn 90% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh sau 2 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19, đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển DN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2026; ngày 19/5/2022 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2022.

Theo Kế hoạch số 140/KH-UBND thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2022, tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện hỗ trợ theo các chính sách của Trung ương và chính sách riêng của tỉnh. Với chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo chính sách của Trung ương (Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ), tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện hỗ trợ về công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến.

Thanh Hóa dành hơn 14 tỷ đồng thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp

Thanh Hóa dành hơn 14 tỷ đồng thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp

Điển hình như với chính sách hỗ trợ công nghệ, tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện hỗ trợ cho ít nhất 14 doanh nghiệp. Đối tượng hỗ trợ là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã đăng ký thành lập và đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ, đáp ứng tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Chương II Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo chính sách này, mỗi doanh nghiệp sẽ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 20 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, không quá 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa. Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa là cơ quan chủ trì hỗ trợ chính sách này đang xem xét hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp để thực hiện hỗ trợ theo quy định.

Với chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 7/9/2021 của UBND tỉnh, tỉnh Thanh Hóa sẽ triển khai các chương trình bồi dưỡng kiến thức về khởi sự doanh nghiệp, bồi dưỡng kiến thức về quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ chuyển phát kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, hỗ trợ sử dụng chữ ký số; hỗ trợ kết nối, chia sẻ thông tin, quảng bá, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp trên nền tảng số của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; in ấn, cung cấp miễn phí cẩm nang hướng dẫn về trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp, quy trình thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Tổng kinh phí thực hiện các chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong năm 2022 là hơn 14,2 tỷ đồng. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các ngành, các địa phương đang xây dựng chi tiết các nội dung hỗ trợ. Đồng thời, rà soát, nắm bắt nhu cầu, hướng dẫn các đơn vị làm hồ sơ, thủ tục để tiếp cận các chính sách hỗ trợ của tỉnh kịp thời nhất.

Nguyễn Thuấn
Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Hơn 14 tỷ đồng thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan