Thành lập 10.000 tổ chức kinh tế tập thể đến năm 2025

17/11/2020, 10:22

TCDN - Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu đến năm 2025 thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể; thu hút khoảng 8 triệu thành viên tham gia vào các tổ chức kinh tế tập thể.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu tổng quát hỗ trợ, phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó đặc biệt chú trọng đến nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ thành viên thông qua việc nâng cao nhận thức của toàn dân về kinh tế tập thể, hợp tác xã; đồng thời, tăng cường năng lực của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã nhằm phát huy hơn nữa vai trò liên kết, hợp tác, hỗ trợ thành viên và cộng đồng khu vực; tăng cường năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là kinh tế hộ nông dân trong điều kiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 có 10.000 tổ chức kinh tế tập thể.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 có 10.000 tổ chức kinh tế tập thể.

Mục tiêu đến năm 2025 thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể (bao gồm: Họp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ họp tác); thu hút khoảng 8 triệu thành viên tham gia vào các tổ chức kinh tế tập thể; 100% số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã; 60% tổng số hợp tác xã hoạt động từ loại khá trở lên; 20% cán bộ quản lý hợp tác xã tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên trọng tất cả các ngành, lĩnh vực.

Đồng thời, xây dựng 3.000 mô hình tổ chức kinh tế tập thể ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững; 50% tổng số tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã có liên kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể khác.

Chương trình sẽ triển khai hàng loạt các nội dung như: thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã; nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể; xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu, tuyên truyền, hỗ trợ về kinh tế tập thể; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm…

Theo kế hoạch, Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương bố trí đầu tư phát triển trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và kinh phí sự nghiệp giai đoạn 2021-2025 để thực hiện Chương trình.

Ngoài ra còn các nguồn kinh phí khác như kinh phí lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; kinh phí vận động, huy động từ các nhà tài trợ nước ngoài, các tổ chức quốc tế và kinh phí hợp tác khác; kinh phí huy động, đóng góp từ các tổ chức kinh tế tập thể.

T. Phương
Bạn đang đọc bài viết Thành lập 10.000 tổ chức kinh tế tập thể đến năm 2025 tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

IFC hỗ trợ 100 triệu USD cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
IFC sẽ cung cấp khoản vay 100 triệu USD cho VPBank với kỳ hạn một năm nhằm nâng cao khả năng hỗ trợ khách hàng, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) gặp khó khăn bị gián đoạn về dòng tiền bởi đại dịch Covid-19.
VTCA cập nhật chính sách thuế năm 2020 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Vừa qua, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) phối hợp với Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo “Cập nhật, hướng dẫn chính sách Thuế, Quản lý Thuế năm 2020; Lưu ý Chế độ kế toán, Hóa đơn chứng từ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa”.