Tag: kinh tế tập thể
Gần 82% hợp tác xã, người lao động trong HTX được hỗ trợ về thuế

Gần 82% hợp tác xã, người lao động trong HTX được hỗ trợ về thuế

08/11/2022, 20:10
Theo khảo sát của Liên minh Hợp tác xã, ước tính đến cuối năm 2022 có 81,7% tổng số HTX và người lao động trong HTX được gia hạn thời hạn nộp thuế; 12,1% tổng số HTX được giảm thuế giá trị gia tăng; 74,2% tổng số HTX vận tải được giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.
Cả nước có trên 27 nghìn hợp tác xã

Cả nước có trên 27 nghìn hợp tác xã

15/02/2022, 10:42
Đến 31/12/2021, cả nước có trên 27.000 hợp tác xã, gấp 2,5 lần so với năm 2001 và tăng khoảng 41% so với năm 2013; khu vực hợp tác xã thu hút gần 6 triệu thành viên và tạo việc làm cho khoảng 1 triệu lao động.
Thành lập 10.000 tổ chức kinh tế tập thể đến năm 2025

Thành lập 10.000 tổ chức kinh tế tập thể đến năm 2025

17/11/2020, 10:22
Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu đến năm 2025 thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể; thu hút khoảng 8 triệu thành viên tham gia vào các tổ chức kinh tế tập thể.
1