Thêm một cá nhân và 2 doanh nghiệp bị UBCKNN xử phạt

30/09/2019, 11:25

TCDN - Người bị xử phạt là Người nhà Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình bà Lê Thị Cát Tường, chị gái ông Lê Viết Hải - chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Cùng bị xử phạt lần này là Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt; Văn phòng phẩm Hồng Hà

10_vyui

Theo đó, Giao dịch cổ phiếu HBC, người nhà Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Cát Tường, chị gái ông Lê Viết Hải - chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán HBC) - số tiền 20 triệu đồng. Nguyên nhân, do bà Cát Tường đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch: Bà Lê Thị Cát Tường đã bán 20.000 cổ phiếu HBC vào ngày 18/4/2019 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu.

Bên cạnh đó, vi phạm quy định về trình độ chuyên môn của nhân sự, Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt bị phạt. Căn cứ kết quả kiểm tra của UBCKNN cho thấy CTCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ theo quy định. Cụ thể, bộ phận kiểm soát nội bộ của công ty không có nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán hoặc kiểm toán, vi phạm quy định hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ. Do vậy, ngày 26/09/2019 vừa qua UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt số tiền 85 triệu đồng. Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày 26/9/2019.

Còn Văn phòng phẩm Hồng Hà bị phạt nặng nhất hơn 150 triệu đồng. Trước đó ngày 25/9/2019 UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Văn phòng phẩm Hồng Hà (mã chứng khoán HHA) tổng số tiền 155 triệu đồng. Nguyên nhân do Văn phòng phẩm Hồng Hà đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định và do vi phạm pháp luật quản trị công ty về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể, phạt tiền 70 triệu đồng do Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với: Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Quyết định sơ thẩm giải quyết kinh doanh thương mại số 01/2018/QĐST-VKDTM của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm; Nghị quyết Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/4/2018; Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 ngày 09/8/2018; Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 ngày 25/10/2018. Phạt tiền 85 triệu đồng do Công ty đã vi phạm pháp luật quản trị công ty về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Công ty tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 lần thứ hai không đúng thời hạn theo quy định. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/9/2019.

Lê Khôi
Bạn đang đọc bài viết Thêm một cá nhân và 2 doanh nghiệp bị UBCKNN xử phạt tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan