Thủ tướng yêu cầu ngành thuế tập trung thanh tra việc chuyển giá

13/03/2020, 09:17

TCDN - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 41/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế và công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập Chi cục Thuế khu vực.

064902-chuyen-gia-1541748429963111064229

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của ngành Thuế qua gần 75 năm xây dựng và trưởng thành.

Thủ tướng cho rằng, ngành Thuế đã có nhiều đóng góp thiết thực trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Việc đẩy mạnh cải cách, hiện đại hoá, đổi mới cơ chế quản lý theo tinh thần hợp tác, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đã góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế đã cắt giảm 2.189 đầu mối trung gian; hợp nhất 565 chi cục thuế để thành lập 269 chi cục thuế khu vực, đưa số Chi cục Thuế từ 711 xuống còn 415 Chi cục Thuế; số cán bộ thuế phục vụ gián tiếp giảm trên 850 người.

Năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 1,277 triệu tỷ đồng, vượt 9,3% dự toán (trên 109 ngàn tỷ đồng). Xếp hạng chỉ số nộp thuế của Việt Nam trong Báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới tăng từ 131 lên 109 trong tổng số 190 quốc gia, vùng lãnh thổ. Mức độ hài lòng của người nộp thuế theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tăng từ 74,98% năm 2016 lên 77,94% năm 2019. Các hoạt động hợp tác quốc tế về thuế được đẩy mạnh; đã ký kết 80 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế về thuế với các tổ chức quốc tế như: WB, IMF, OECD, JICA, IFC…

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, ngành Thuế vẫn còn hạn chế, bất cập cần tập trung khắc phục, tháo gỡ trong thời gian tới. Thủ tục hành chính thuế có lĩnh vực, có nơi vẫn còn phức tạp, gây khó khăn cho người nộp thuế và hoạt động kinh doanh; kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm; vẫn còn có tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, còn hiện tượng cán bộ vi phạm, phải xử lý.

Cùng với đó, tình trạng nợ đọng thuế, chây ỳ nộp thuế, trốn thuế, chuyển giá vẫn còn diễn ra; việc ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm; xếp hạng quốc tế về chỉ số nộp thuế tuy đã được cải thiện nhưng còn thấp...

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế; đồng thời nghiên cứu, rà soát, sắp xếp bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong đó, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ trong thực thi nhiệm vụ. Triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường quản lý thuế, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán nhiệm vụ thu năm 2020 và nâng hạng chỉ số nộp thuế trong Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2021 của Ngân hàng Thế giới.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy ngành Thuế theo tinh thần của các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; tăng cường năng lực cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục, trong đó lưu ý thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp lớn, các tập đoàn, công ty đa quốc gia và công tác kiểm tra nội bộ.

Tập trung quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh và khu vực ngoài quốc doanh, nhất là trong bối cảnh thanh toán tiền mặt còn lớn, chưa kiểm soát được nguồn tiền và thu nhập. Nghiên cứu việc thu thuế điện tử đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, tập trung thanh tra chuyển giá, thương mại điện tử… Đẩy mạnh công tác kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử. 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa phương thức quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong chống chuyển giá, gian lận thuế, trốn thuế..., tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia, tổ chức quốc tế trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành Thuế.

Thanh Hà
Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng yêu cầu ngành thuế tập trung thanh tra việc chuyển giá tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan