Tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm

29/02/2024, 14:34

Trong tháng 2 do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán nên CPI tăng hơn 1%; sản xuất công nghiệp ước tính giảm 18% so với tháng trước; doanh nghiệp thành lập mới đạt gần 8.600; thu ngân sách nhà nước đạt 132,7 nghìn tỷ đồng...