Tổng nợ thuế ở Hà Nội ước chiếm 8,4% số thu ngân sách

27/11/2023, 11:23
báo nói -

TCDN - Ứớc tính đến thời điểm ngày 31/12/2023, tổng nợ thuế trên địa bàn TP Hà Nội là 27.226 tỷ đồng, chiếm 8,4% dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, năm 2023, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn TP Hà Nội là 325.902 tỷ đồng (bằng 23,7% dự toán cả nước - cao nhất cả nước). Trong đó, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 25% so với mức thực hiện năm 2022 .

avatar1686300597463-16863005982051375392495

Tổng thu ngân sách lũy kế 9 tháng năm 2023 trên địa bàn TP Hà Nội thực hiện 284.570 tỷ đồng (chưa bao gồm khoản thu hồi vốn của Nhà nước tại các tổ chức kinh tế là 6.488 tỷ đồng - khoản thu không do Cơ quan thuế chủ trì thu), tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Trên cơ sở kết quả thu NSNN đã đạt được các tháng đầu năm 2023, Cục Thuế TP Hà Nội dự kiến tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 362.486 tỷ đồng (chưa bao gồm khoản thu hồi vốn của Nhà nước tại các tổ chức kinh tế), tăng 18,1% so với thực hiện năm 2022.

Về vấn đề nợ thuế, ước đến thời điểm 31/12/2023, tổng nợ thuế trên địa bàn TP là 27.226 tỷ đồng, chiếm 8,38% dự toán thu NSNN năm 2023. Nếu được loại trừ nợ bảo lãnh nộp dần năm 2024, tổng nợ thuế trên địa bàn TP là 25.892 tỷ đồng, chiếm 7,94% dự toán thu NSNN năm 2023, hoàn thành chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.

Đối với công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế của TP, lũy kế thu nợ 10 tháng đầu năm là 7.600 tỷ đồng, đạt 75% so với chỉ tiêu giao. 2 tháng cuối năm toàn cục còn phải thực hiện 2.493 tỷ đồng.

Dự kiến tới cuối năm 2023, Cục Thuế Hà Nội thực hiện thu và xử lý nợ đọng năm trước chuyển sang đạt 9.670 tỷ đồng (2 tháng cuối năm 2023 thu 2.070 tỷ đồng).

Thành Nam
Bạn đang đọc bài viết Tổng nợ thuế ở Hà Nội ước chiếm 8,4% số thu ngân sách tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan