Tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm đạt 737 nghìn tỷ đồng

17/05/2022, 12:53

TCDN - Bộ Tài chính cho biết, trong 4 tháng đầu năm tổng tài sản ước của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 737.541 tỷ đồng tăng 21,16% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho hay, 4 tháng đầu năm tổng tài sản doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 737.541 tỷ đồng (tăng 21,16% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 106.519 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 631.022 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 74.234 tỷ đồng (tăng 13,91% so với cùng kỳ năm trước). Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.477 tỷ đồng (tăng 12,58% so với cùng kỳ năm trước), lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 51.757 tỷ đồng (tăng 14,50% so với cùng kỳ năm trước).

Tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm đạt 737 nghìn tỷ đồng.

Tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm đạt 737 nghìn tỷ đồng.

Tính đến nay, thị trường bảo hiểm có 75 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 23 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài).

Trong tháng 5, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện dự án Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 5/2022; Hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 119/2015/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng...

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm đạt 737 nghìn tỷ đồng tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm tăng 13%
Doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm quý I năm 2022 ước tính tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 15%, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 9%.