Top 10 tỉnh, thành phố tăng trưởng cao nhất trong nửa đầu năm

14/07/2023, 11:11

Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm có dấu hiệu hồi phục trong đó nhiều tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng cao như Hậu Giang, Bắc Giang, Hải Phòng...