Quảng Trị:

Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng: Một thập niên, nhiều dấu ấn khó quên

19/03/2024, 15:10

TCDN - Mười năm cùng nhau xây dựng, vun đắp, giờ đây tập thể Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng (Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị) không khỏi phấn khởi và tự hào về những kết quả đạt được. Nơi này đã để lại trong tâm khảm của đối tác, cộng sự và người lao động nhiều dấu ấn đẹp khó quên.

Tập thể cán bộ viên chức Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng (Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị).

Tập thể cán bộ viên chức Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng (Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị).

Ngày 21/3/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Cường đã ký Quyết định thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng (Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị). Những ngày đầu mới thành lập, “vạn sự khởi đầu nan” gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn trăm bề nhưng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, nhất là Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị; Sự đoàn kết, đồng lòng và nổ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo-cán bộ nhân viên trong toàn đơn vị, nên thời gian qua Trung tâm đã hoàn thành tốt chức năng của đơn vị sự nghiệp và nhiệm vụ chính trị của ngành Xây dựng giao phó; tạo vị trí nhất định, có uy tín và thương hiệu trên địa bàn tỉnh nhà.

Để hồi, trải lại chặng đường đã và đang đi qua của Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng, chúng tôi đã gặp gỡ, trò chuyện với nhiều cán bộ qua các giai đoạn điều hành Trung tâm. Ông Lê Công Định, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, là người khởi sự và dẫn dắt, điều hành đầu tiên của Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng, nhớ lại: Ngày đầu mới thành lập, Trung tâm bắt tay vào hoạt động xem như từ con số O, không có trụ sở, không có kinh phí, nhân sự thì chỉ được vài người…Và cho đến năm 2015, Trung tâm mới ổn định và hoạt động có sản phẩm.

Ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, trước đó vào năm 2016, ông Hải được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng. Nhận nhiệm vụ thời kỳ đơn vị đang trong giai đoạn còn bước đi chập chững, ngay lúc đó Giám đốc Nguyễn Thanh Hải cùng với cộng sự của mình xác định, con người là then chốt cho sứ mệnh của Trung tâm. Từ tư duy ấy, Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng đã chú trọng đến công tác tuyển dụng, đào tạo cán bộ thành một bộ máy làm việc đa năng, đa dạng lĩnh vực chuyên môn.

Nhờ vậy, bước đầu Trung tâm đã hình thành nhiều bộ phận hoạt động tương đối đồng đều, mà cụ thể gồm Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Quy hoạch xây dựng; Phòng Kiểm định xây dựng (trong đó, phòng LASXD-1656 thuộc phòng Kiểm định xây dựng) với 24 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có trình độ trên đại học là 6 người và trình độ đại học có 17 người; trình độ cao đẳng 1 người; cán bộ trong đơn vị có đầy đủ các chứng chỉ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Kế thừa nền tảng của thời gian đầu, từ năm 2019 đến nay trên cương vị đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng, ông Nguyễn Văn Đương đã vận dụng và phát huy những thành quả đạt được, điều hành đơn vị ngày càng có bước chuyển biến rõ rệt.

Điều đáng ghi nhận, đó là đơn vị đã góp phần quan trọng hoàn thành nhiều đồ án quy hoạch xây dựng lớn đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyêt. Cụ thể, mới đây UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đến năm 2040, định hướng đến 2050. Đây là một trong những đồ án lớn, do Trung Quy hoạch và Kiểm định xây dựng được chọn đảm nhiệm tổ chức, tư vấn lập đồ án. Như vậy, từ nay huyện Hải Lăng đã có cơ sở quản lý một cách khoa học và thuận lợi trong công tác quản lý xây dựng, dựa trên mục tiêu chính của đồ án, mà cụ thể là Cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng tỉnh Quảng Trị thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Cụ thể hóa quy hoạch phát triển hệ thống đô thị tỉnh Quảng Trị và mục tiêu xây dựng các huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Xây dựng huyện Hải Lăng đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025; xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao vào giai đoạn 2025 - 2030, trở thành huyện trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh Quảng Trị; Là trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực, phát triển huyện Hải Lăng trở thành thị xã Hải Lăng trước năm 2040, đạt đô thị loại IV.

Đồng thời quy hoạch xây dựng và phát triển các khu vực trên địa bàn huyện Hải Lăng gắn liền với Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, phù hợp với quy hoạch sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội trên tinh thần khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng; Bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững; Xây dựng các đô thị mới theo Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Quảng Trị; Xây dựng hình thành mạng lưới các thị tứ, trung tâm cụm xã góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện, làm cơ sở để triển khai các quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch xây dựng; Xác định các dự án ưu tiên đầu tư, xây dựng kế hoạch, triển khai đầu tư xây dựng trong khu vực đô thị, nông thôn, khu chức năng đảm bảo phát triển hài hòa, đồng bộ.

Cùng với việc hoàn thiện đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Lăng, Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng còn đảm nhiệm thực hiện tổ chức, tư vấn hoàn thiện nhiều đồ án lớn để UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định phê duyệt, đó là Đồ án Quy hoạch Phân khu Quy hoạch phân khu phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị (tỷ lệ 1/2000); Điều chỉnh và mở rộng quy hoạch phân khu xây dựngtỷ lệ 1/2000 Khu Dịch vụ - Du Lịch Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị; Quy hoạch phân khu xâydựng thị trấn Lao Bảo thuộc Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Quy hoạch phân khu xây dựng thị trấn Lao Bảo thuộc Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị…

Góc nhìn thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Góc nhìn thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Song hành với công tác quy hoạch, nhiều công trình tiêu biểu trong lĩnh vực tư vấn Kiểm dịnh xây dựng; thí nghiệm đối chứng; quản lý dự án, tư vấn giám sát, lập hồ sơ mời thầu, thẩm tra thiết kế do Trung tâm thực hiện trong thời gian qua đã đạt được nhiều hiệu quả rất khả quan. Các công trình được kể đến như, công trình kiểm định của Sở như sửa chữa Trụ sở ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; Nhà Văn hoá trung tâm thành phố Đông Hà; Chợ Đông Hà…;Các công trình Thí nghiệm đối chứng, như Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt, phân kỳ đầu tư 2021-2023; Công trình Bắc Sông Hiếu giai đoạn 2; Cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Hải Chánh; Cơ sở hạ tầng Giao thông đô thị Quảng Trị…; Công tác thẩm tra thiết kế và dự toán công trình, như công trình Dự án thành phần 1: Nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị trực thuộc Sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, huyện Gio Linh, huyện Cam Lộ và thành phố Đông Hà thuộc dự án đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị trực thuộc Sở giáo dục và đào tạo…

Trên lĩnh vực giám sát thi công xây dựng, cán bộ chuyên môn của Trung tâm đã thực hiện giám sát chặt chẻ với trách nhiệm cao, gồm các công trình, như cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị; Nâng cấp, cải tạo cơ sở làm việc Công an thành phố Đông Hà thuộc Công an tỉnh Quảng Trị; Trụ sở làm việc công an huyện Triệu Phong thuộc Công an tỉnh Quảng Trị; Xây dựng doanh trại Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các địa phương; Hội trường Huyện ủy Cam Lộ; Trụ sở Trung tâm hành chính Hải Lăng. Trung tâm hành chính thị xã Quảng Trị (giai đoạn 1); Khu tái định cư xã Hải An( giai đoạn 2);  Cơ sở hạ tầng và giao thông đô thị thị xã Quảng Trị, Hạng mục: Hồ trung tâm thị xã CSHT Khu đô thị phía Đông Trung tâm hành chính huyện; Quỷ tín dụng nhân dân Hồ xá; Các Trạm viễn thông – VNPT…

Tục ngữ có câu “Có công mài sắt có ngày nên kim”, quả đúng là vậy, suốt hành trình qua, đời sống của cán bộ viên chức của Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng không ngừng được cải thiện. Nếu như thời gian đầu lương bình quân 2,28 triệu đồng/người/tháng, thì những năm gần đây lương bình quân là 6,9 triệu đồng/người/tháng. Thêm một điều đáng ghi nhận, đó là Trung tâm còn được xem là “cái nôi” đào tạo, bổ sung nguồn cán bộ vào các Ban ngành quan trọng của tỉnh nhà, cụ thể có cán bộ của Trung tâm được biên chế cho Ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị, Sở Xây dựng, Ban kinh tế tỉnh…

Mười năm cùng nhau xây dựng, vun đắp, giờ đây tập thể Trung tâm  Quy hoạch và Kiểm định xây dựng (Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị) cũng có quyền tự hào về những kết quả đạt được. Đặc biệt trong ngần ấy năm, mỗi công trình quy hoạch đồ án xây dựng để lại một dấu ấn khó phai, với bao cảm xúc khác nhau. Và chính từ những kết quả này, những tâm tư này sẽ là niềm tin, là kinh nghiệm để Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng tiếp tục tạo thêm những đột phá mới trong thời gian tới.

Huy Long
Bạn đang đọc bài viết Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng: Một thập niên, nhiều dấu ấn khó quên tại chuyên mục Thị trường của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Công ty Thủy điện Quảng Trị: Điều chỉnh nguồn nước linh hoạt, đảm bảo điện cho mùa khô
Ngày 07/3, Công ty Thủy điện Quảng Trị (TĐQT) đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Quảng Trị về việc điều tiết nước từ Công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị cho hạ du phục vụ sản xuất nông nghiệp và đảm bảo cung cấp điện đến cuối mùa khô năm 2024.