Tư vấn Xây dựng điện 2 phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chia thưởng

27/09/2022, 09:32
báo nói -

TCDN - Ngoài việc phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 5:1, Tư vấn Xây dựng điện 2 còn phát hành hơn 13,5 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 10:3.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 vừa thông báo nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu.

Theo kế hoạch, Tư vấn Xây dựng Điện 2 dự kiến phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu nhận 1 cổ phiếu mới).

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 90 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2021 trên BCTC tổng hợp đã kiểm toán năm 2021 của Tư vấn Xây dựng Điện 2.

cong nhan dien

Đồng thời, Tư vấn Xây dựng Điện 2 sẽ phát hành hơn 13,5 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu nhận 3 cổ phiếu mới).

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 135 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ Đầu tư Phát triển) lũy kế đến ngày 31/12/2021 trên BCTC tổng hợp đã kiểm toán năm 2021 của Tư vấn Xây dựng Điện 2.

Thời gian thực hiện hai phương án trên là sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2022, Tư vấn Xây dựng Điện 2 ghi nhận doanh thu thuần đạt 629,68 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 31,3 tỷ đồng, giảm 68,7%.

Tùng Lâm
Bạn đang đọc bài viết Tư vấn Xây dựng điện 2 phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chia thưởng tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan