Hoa Sen trả cổ tức bằng cổ phiếu HSG với tỷ lệ 20%

05/09/2022, 09:15
báo nói -

TCDN - Hoa Sen có hơn 498 triệu cổ phiếu HSG đang lưu hành nên sẽ cần phát hành xấp xỉ 99,7 triệu cổ phiếu HSG để trả cổ tức năm 2021.

Ngày 30/8, Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) ra thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của niên độ tài chính 2020 – 2021 (từ 1/10/2020 đến 30/9/2021). Với tỷ lệ chi trả là 20%, tức là nhà đầu tư nắm 100 cổ phiếu HSG sẽ nhận 20 cổ phiếu mới.

Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 15/9. Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/9 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.

Hoa Sen có hơn 498 triệu cổ phiếu HSG đang lưu hành nên sẽ cần phát hành xấp xỉ 99,7 triệu cổ phiếu HSG. Sau khi trả cổ tức, vốn điều lệ của Hoa Sen sẽ tăng thêm gần 1.000 tỷ lên thành 5.981 tỷ đồng. Biểu đồ bên dưới cho thấy đây là lần tăng vốn thứ 4 của Hoa Sen kể từ đầu năm 2020.

Hoa Sen

Đến ngày 30/6/2022, Hoa Sen có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6.426 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất đợt cổ tức, khoản mục này sẽ giảm đi khoảng 1.000 tỷ đồng.

Trong quý II/2022 (tức quý III trong niên độ tài chính của Hoa Sen), tập đoàn của Chủ tịch Lê Phước Vũ ghi nhận doanh thu thuần 12.177 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trái lại, giá vốn hàng bán tăng 6% lên 10.582 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp của tập đoàn giảm 46% còn 1.595 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các loại chi phí khác, lợi nhuận sau thuế của Hoa Sen quý vừa qua giảm 84% so với cùng kỳ 2021, còn 265 tỷ đồng.

Tùng Lâm
Bạn đang đọc bài viết Hoa Sen trả cổ tức bằng cổ phiếu HSG với tỷ lệ 20% tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan