Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân

25/08/2021, 16:11

TCDN - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt 3 cá nhân do vi phạm công bố thông tin giao dịch cổ phiếu CBS, NVT và NED.

xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-moi-nhat

Ngày 23/8/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 215/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nông Văn Lạc (địa chỉ: số nhà 18, ngõ 30 đường Lý Tự Trọng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng) vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký (ông Nông Văn Lạc – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng (mã chứng khoán: CBS) đã đăng ký mua 30.000 cổ phiếu CBS từ ngày 06/6/2018 đến ngày 15/6/2018 và đã thực hiện giao dịch mua 8.500 cổ phiếu CBS trong thời gian nêu trên. Tuy nhiên, đến ngày 28/6/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch và giải trình nguyên nhân không thực hiện hết khối lượng đăng ký của ông Lạc).

Phạt tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) đối với ông Nông Văn Lạc theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm đ Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Cùng ngày, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cũng đã ban hành Quyết định số 214QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trịnh Kiên, địa chỉ: thành phố Hà Nội. Cụ thể: Công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng (ông Trịnh Kiên đã thực hiện mua 2.500 cổ phiếu Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã chứng khoán: NVT) ngày 19/2/2021 làm tăng số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu từ 4.523.000 cổ phiếu (4,99%) lên 4.525.500 cổ phiếu (5%) có quyền biểu quyết và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhưng đến ngày 21/5/2021 mới công bố thông tin và báo cáo Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh).

Phạt tiền 25.000.000 đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trước đó, ngày 19/8/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 213/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Quốc Phát, vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Ông Trần Quốc Phát - Người có liên quan đến ông Trần Đức Hậu, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (mã chứng khoán: NED) đăng ký bán 49.700 cổ phiếu NED từ ngày 18/9/2020 đến ngày 16/10/2020, và đã thực hiện bán 49.700 cổ phiếu NED từ ngày 18/9/2020 đến ngày 24/9/2020. Ngày 13/10/2020, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Trần Quốc Phát).

Phạt tiền 12.500.000 đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, điểm đ khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Viết Dinh
Bạn đang đọc bài viết Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan