Vi phạm chứng khoán, Công ty Đầu tư LDG bị phạt 130 triệu đồng

30/11/2023, 14:04
báo nói -

TCDN - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 369/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (địa chỉ: Số 104/4 ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam).

LDG

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG bị phạt 65 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu sau: Giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét; Công ty Cổ phần Đầu tư LDG gửi nội dung công bố thông tin định kỳ đối với tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022.

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG tiếp tục bị phạt 65 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Tại thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG thể hiện các giao dịch với bên liên quan trong năm 2021, 2022 (giao dịch đặt cọc giữa Công ty cổ phần Đầu tư LDG và một số cá nhân là người nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG). Tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, năm 2022 chưa công bố thông tin về các giao dịch này.

Tổng số tiền Công ty Cổ phần Đầu tư LDG bị phạt là 130 triệu đồng.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 2 tỷ đồng, giảm 99,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 209,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 8,3 tỷ đồng, giảm 217,64 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, LDG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.448 tỷ đồng, tăng 424,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 3,9 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, với việc lỗ kỷ lục trong 9 tháng đầu năm, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đang cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm tài chính 2023.

Về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của LDG âm 57,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 143,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 2,34 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 103,98 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Theo dữ liệu của Chứng khoán SSI, LDG đã trải qua 4 năm dòng tiền âm liên tiếp. Trong đó, năm 2019 ghi nhận âm 1.769,56 tỷ đồng; năm 2020 ghi nhận âm 96,5 tỷ đồng; năm 2021 ghi nhận âm 956,35 tỷ đồng; và năm 2022 ghi nhận âm 35,94 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG giảm 3,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 270,3 tỷ đồng, về 7.590,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.047,9 tỷ đồng, chiếm 53,3% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.227,9 tỷ đồng, chiếm 16,2% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.154,8 tỷ đồng, chiếm 15,2% tổng tài sản …

Viết Dinh
Bạn đang đọc bài viết Vi phạm chứng khoán, Công ty Đầu tư LDG bị phạt 130 triệu đồng tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan